Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 235 seconden

badkamerIets meer dan een vijfde van de Nederlandse woningeigenaren is van plan om de komende twee jaar klussen uit te voeren aan de badkamer. Bijna een derde van de potentiële klussers loopt al meer dan een jaar met de plannen voor de badkamer rond. Een gebrek aan tijd en geld zijn de belangrijkste redenen dat de klus nog niet is uitgevoerd. Dit blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2014/2015.

Het WoonKennis Jaarrapport is een grootschalig onderzoek onder ruim 1.000 woningeigenaren. Het rapport geeft onder andere inzicht in de klusplannen van woningeigenaren voor de komende 24 maanden, ingedeeld naar kamer. Er wordt hierbij stilgestaan bij de volgende ruimten: woonkamer, hoofdslaapkamer, keuken, badkamer, zolder, buitenkant van de woning en installaties.

Voor de badkamer geldt dat 21% van de woningeigenaren voor de komende twee jaar klusplannen heeft in deze kamer. De klussen die hierbij het vaakst op de rol staan zijn: de badkamer in zijn geheel vervangen, het schilderwerk, het tegelwerk en vervangen of plaatsen van een douchecabine. Op basis van de geplande klussen aan de badkamer en het gemiddelde bedrag dat woningeigenaren hierbij denken uit te geven komt het totale bedrag voor klusplannen aan de badkamer uit op € 2,4 miljard.

De weg van klusintentie naar de uitvoering kan echter lang zijn. Potentiële klussers moeten zich oriënteren en hun wensen concretiseren. Daarbij komt dat er diverse drempels kunnen zijn die er voor zorgen dat een plan maar niet tot uitvoering komt.

Uit het rapport blijkt dan ook dat 30% van woningeigenaren met klusplannen in de badkamer al meer dan een jaar met deze plannen rondloopt. 34% heeft de badkamer korter dan een half jaar op de planning staan. Iets minder dan een kwart loopt al zes tot twaalf maanden met de plannen rond. Er zijn dus veel klusplannen die geruime tijd blijven liggen. Het is aan de marketeer om hier middels slim beleid op in te springen.

De vraag is waarom de klusintenties niet tot uiting komen. Het feit dat tijd en geld voor velen schaars zijn, speelt ook bij klusgedrag in de badkamer een grote rol. 32% van de woningeigenaren die plannen heeft voor de badkamer maar deze plannen nog niet heeft uitgevoerd, wijt dit aan tijdgebrek. Een even groot aandeel noemt een gebrek aan geld.

Opvallend is de rol die het overleg met de partner speelt. Een kwart geeft aan dat de klusplannen aan de badkamer nog niet zijn uitgevoerd omdat er nog wordt overlegd met de partner over de uitvoering. Dit onderstreept de gedachte dat fabrikanten van badkamermateriaal vaak te maken hebben met minimaal twee beslissers waarvan de wensen wellicht sterk verschillen.

De concurrentie van overige gewenste uitgaven is relatief klein. Wellicht heeft dit er ook mee te maken dat er al besloten is om een klus uit te voeren. De afweging tussen klusgedrag en andere uitgaven is dan al grotendeels gemaakt.

Van de potentiële klussers geeft 13% aan dat ze nog geen keuze hebben kunnen maken uit het aanbod klusproducten. Dit is natuurlijk een zeer interessante doelgroep voor toeleveranciers omdat dit waarschijnlijk het moment is dat de verschillende producten concreet in beeld komen.

De reden ‘ik weet niet hoe ik de klus aan moet pakken’ is voor fabrikanten ook erg interessant omdat het directe aanknopingspunten biedt (5%). Wie (online) hulp biedt middels praktische tips bij problemen rondom een klus, vergroot de kans dat de zoekende consument in aanraking komt met zijn product en deze producten ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Het kan tevens zorgen voor onderscheidend vermogen, vertrouwen en een voorkeurspositie.

Het is voor toeleveranciers van klus- en bouwmaterialen essentieel om inzicht te hebben in welke fase potentiële klussers zich bevinden en tegen welke belemmeringen zij aanlopen. Zo blijkt onder andere dat, op hoofdniveau van alle klussen, het percentage dat een gebrek aan geld als belemmering ziet afneemt naarmate klussers beter weten wat ze willen. Zo kan het vroegtijdig inzetten van calculatiemiddelen bijvoorbeeld helpen bij het eerder over de streep trekken van klussers omdat het vroeg in het oriëntatieproces concreet inzicht geeft in de werkelijke kosten van een klus.

Het WoonKennis Jaarrapport 2014/2015 bestaat uit de volgende pijlers:
1. De voorraad koopwoningen naar verschillende kwaliteitskenmerken, de aanwezige kamers en de daarin aanwezige voorzieningen
2. De klusplannen van woningeigenaren voor de komende 24 maanden onder andere ingedeeld naar kamer. Hierbij is gevraagd naar het type klus, de reden voor de klus, het bedrag dat men van plan is uit te geven en wie de klus gaat uitvoeren
3. Hoe lang woningeigenaren al met bepaalde klusplannen rondlopen en wat ze er van weerhoudt om deze klussen daadwerkelijk uit te voeren
4. Oriëntatiegedrag van woningeigenaren op de aankomende klussen
5. De omzet van de doe-het-zelfmarkt in Nederland

Wilt u meer weten over dit rapport? Neem dan direct contact op met Dimitri Kraak via kraak@bouwkennis.nl of 010-2066996.