Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 160 seconden

Het overgrote deel van de leerkrachten vindt dat er in het basisonderwijs onvoldoende aandacht wordt besteed aan wetenschap & techniek. En dat terwijl 89% van de leerkrachten vindt dat onderwijs over wetenschap & techniek bijdraagt aan de talentontwikkeling van kinderen, en 85% meent dat het belangrijk is om kinderen hier al vroeg kennis mee te laten maken. Ze zijn dan ook blij met dit thema tijdens de Kinderboekenweek 2015.

Dit blijkt uit een recente peiling van TNS NIPO onder ruim 500 leerkrachten, in opdracht van TechniekTalent.nu. Naast belangrijk vindt ruim drie kwart van de ondervraagde leerkrachten les geven over wetenschap & techniek leuk, maar ook moeilijk.

Op 7 oktober begint de Kinderboekenweek 2015. Het thema van dit jaar is ‘Raar maar waar: natuur, wetenschap en techniek’. In de aanloop naar en tijdens de Kinderboekenweek besteden veel basisscholen extra aandacht aan wetenschap en techniek, veelal in de vorm van projectlessen. TechniekTalent liet TNS NIPO een peiling uitvoeren onder leerkrachten in het basisonderwijs.

De belangrijkste uitkomsten:

  • Slechts 16% van de leerkrachten meent dat er in het basisonderwijs voldoende aandacht wordt besteed aan de thema’s wetenschap & techniek.
  • 38% vindt wel dat dit het geval is op hun eigen basisschool.
  • Maar liefst 86% van de ondervraagde leerkrachten vindt techniek een belangrijk onderwerp voor leerlingen, en 90% vindt lesgeven over wetenschap & techniek nuttig.
  • 88% vindt een Kinderboekenweek die gewijd is aan wetenschap & techniek een goed initiatief.
  • 77 % van de leerkrachten vindt het ook leuk om in de klas aandacht te besteden aan techniek. Het aandeel leerkrachten dat dit ook makkelijk vindt, is beduidend kleiner: 25%. 63% vindt het spannend.
  • 46% vindt dat er op basisscholen onvoldoende kennis in huis is om lessen over wetenschap & techniek te geven.

Gelukkig wordt er de komende jaren veel aandacht besteed aan techniekonderwijs. Zo ondertekenden 60 partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het TechniekPact, met daarin het voornemen om meer kinderen op school in contact te brengen met techniek. Ook stelt de PO-raad samen met de besturen van basisscholen een strategisch meerjarenplan op voor verankering van een integrale visie op wetenschap & technologie in het basisonderwijs.

De uitkomsten van de TNS NIPO-peiling sluiten ook goed aan bij de toekomstvisie voor het onderwijs zoals geformuleerd door Denktank#2032. Deze groep experts denkt na over de vraag hoe kinderen optimaal voorbereid kunnen worden op de toekomst, en wat nodig is om ze vaardigheden mee te geven die ze in staat stelt ‘levenslang te leren’.  Het kennismaken met wetenschap & techniek speelt hierbij een cruciale rol.

Chris van Bokkum van TechniekTalent: “De vraag naar ondersteuning bij het geven van goed wetenschap- en techniekonderwijs op scholen is groot: wij weten dat jongeren zich tussen hun 9 en 14 levensjaar beroepsbeelden vormen die naarmate zij ouder worden steeds vaster worden. Het is dus van belang om jongeren al op vroege leeftijd in aanraking te brengen met techniek zodat Techniek niet uitgesloten wordt in dit beroepsvormingsproces. Het is goed om te zien dat leerkrachten hier aandacht aan willen besteden en begrijpelijk dat zij  vaak niet weten op welke wijze dit verantwoord kan plaatsvinden. TechniekTalent.nu heeft op dit onderwerp veel expertise in huis en wil leerkrachten daar graag bij ondersteunen. Zo geven wij in de aanloop naar de Kinderboekenweek een ‘proefjesproof-workshop’ waaraan bijna 250 basisscholen meedoen.”

Voor meer informatie: www.techniektalent.nl