Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 138 seconden

FNVmetTechVeerh04FNV Metaal heeft in samenwerking met GFK een onderzoek gehouden onder 4400 werknemers, leden en niet-leden, over werktijden in de Metaal en Techniek. Uit de resultaten blijkt dat er nog flink wat te verbeteren valt. Werknemers werken te veel, te vaak, te lang. Zij willen meer mogelijkheden om korter te gaan werken en meer invloed op hun eigen werktijden.

Jacqie van Stigt, landelijk bestuurder FNV Metaal: “Installateurs, metaalbewerkers en technici maken te lange werkdagen. Zij  wensen meer invloed op hun eigen werktijden en arbeidsduur. Zij willen ook een normaal sociaal leven en tijd om werk, privé en zorg te combineren.“

(Te) veel werknemers maken lange dagen en lange werkweken. Werknemers die te lang doorwerken maken relatief meer fouten, met alle risico’s van dien. Langdurige overbelasting leidt tot gezondheidsklachten.

75% van de  werknemers moet tijdens hun onbetaalde pauze beschikbaar zijn voor werk, en worden in die pauze dan ook regelmatig opgeroepen. Onvoldoende pauze heeft een negatief effect op het herstel en productiviteit van mensen.

Er is veel sprake van consignatie (pieperdienst) zonder dat hier goede afspraken over zijn gemaakt. De Arbeidstijdenwet schrijft dit wel voor. Consignatie heeft grote negatieve gevolgen voor het sociale leven. Mensen zijn beperkt in hun speelruimte om afspraken te maken of ergens naar toe te gaan. En als zij worden opgeroepen, moeten ze onmiddellijk aan het werk en wordt hun hersteltijd onderbroken.

Bijna de helft van de invullers werkt op zaterdag, zo’n 13% doet dat zeer regelmatig. Meer dan 80% draait een zesdaagse werkweek. De compensatie in tijd en geld is lang niet altijd goed geregeld, terwijl hierover in de cao duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Meer dan de helft van de werknemers heeft geen werkrooster. Daarom worden cao regels over werktijden, pauzes en ATV vaak niet goed nageleefd. FNV Metaal vindt dat dit snel moet veranderen, omdat een werkrooster laat zien hoe de balans is tussen werktijd en vrije tijd.  Afwijkingen van het normale rooster (overwerk, verschoven uren, ADV dagen, consignatie) kunnen alleen worden nageleefd als er vanuit een vastgesteld dienstrooster wordt gewerkt.

Van Stigt: “Heel belangrijk is dat werknemers zelf invloed hebben op hun begin- en eindtijden en zeggenschap over de opname van verlof, ADV en vakantie. Een goede balans tussen je werktijden en je privéleven kan werkdruk- en gezondheidsklachten helpen voorkomen en duurzame inzetbaarheid verbeteren. Wij willen daarbij graag afspraken maken over mee- of zelfroosterexperimenten, en bedrijven hierin faciliteren.”

FNV Metaal vindt het hard nodig dat werkgevers in de Metaal en Techniek gaan investeren in hun belangrijkste kapitaal: de ontwikkeling en beloning van vakmensen die het werk doen.

Momenteel onderhandelt FNV Metaal met de werkgevers, verenigd in de FWT, voor de Metaal en techniek. Met bijna 300.000 mensen in verschillende branches zoals de metaalbewerking, installatietechniek, schadeherstel, isolatie, koel- en luchttechniek.

Voor meer informatie: www.bg.fnv.nl