Tag Archives: software

Viega biedt BIM data in Portal aan

Gepubliceerd op

Viega heeft een BIM Data Portal in gebruik genomen, die installateurs, ontwerpers en adviseurs ondersteunt tijdens de ontwerp- en installatiefase van installaties. De portal kan online via een standaardbrowser worden benaderd en gebruikt. Omdat de software- en productgegevens automatisch worden bijgewerkt, beschikt de gebruiker altijd over actuele informatie.

Het BIM-model omvat alle informatie van een gebouw, inclusief installaties. Om dat model samen te stellen is voor de start van het bouwproces meer tijd nodig; tijd die gedurende de bouw en na oplevering wordt terugverdiend.

Data Portal
De (product)informatie over alle componenten die tijdens het bouwproces worden ingezet heeft Viega nu vastgelegd in het BIM Data Portal. Dit portal is een bibliotheek voor Revit en AutoCAD, incl. Revit plug-in. Hier vindt de gebruiker voorbeeld- en productafbeeldingen, beschrijvingen en internetlinks. De informatie is beschikbaar in RFA-, RTE-, DWG-, DXF- en IFC-formaat. Er wordt ondersteuning geboden voor de dagelijkse planning in Revit en AutoCAD. Intuïtieve zoek- en filterfuncties vereenvoudigen bovendien het zoeken naar gewenste artikelen. De betreffende CAD-data kunnen in Revit en AutoCAD worden ingevoegd.
De structuur van de Viega BIM Data Portal komt overeen met de opbouw van de Viega catalogus. Vanuit de portal heeft de gebruiker direct toegang tot de lokale catalogus in de gewenste taal. Belangrijk voordeel voor de gebruiker is de actualiteit van de data dankzij de automatische updates van software- en productgegevens.

Programma systeemkoffers van Viega verder uitgebreid

Viega heeft het programma systeemkoffers verder uitgebreid. Nieuw is de uitvoering met persringen 3/8, 1/2 en 3/4, dekselinzet en kofferinzetstuk ...

Viega ziet af van deelname aan komende ISH vanwege Covid-19

Viega zal volgend jaar niet deelnemen aan de ISH, de belangrijkste internationale vakbeurs voor de sanitair- en HVAC-branche. De verantwoordelijkheid ...

Viega breidt verder uit

Viega Nederland heeft zijn personeelsbestand uitgebreid. Nieuw bij de fabrikant en leverancier van buisleidingsystemen, voorwand- en afvoertechniek zijn Wiard Olivier ...

Ontwerpprijzen voor producten Viega

Viega is volop in de prijzen bij de German Design Award verkiezingen. Vier producten kregen een prijs toegekend voor hun ...

Digitaal aan het werk in de branche

Gepubliceerd op

Digitaal werken is sterk in opmars in de bouw- en installatietechniek. Met het Model Kwaliteitsborging Gebouwde Omgeving (MKGO) introduceert ISSO een instrument voor het (digitaal) borgen van de kwaliteit. MKGO functioneert zowel tijdens de daadwerkelijke realisatie van het bouwwerk maar borgt ook de kwaliteit van het voortbrengingsproces gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw.

MKGO is de opvolger van het Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties, beschreven in ISSO/SBR-publicatie 347. Het MKGO is bruikbaar in de gehele gebouwde omgeving; van woningbouw tot utiliteit en voor zowel bouwkundige als technische installaties. In de eerste plaats werd dit model ontwikkeld om digitale informatie naar softwaretoepassingen te kunnen vertalen en in te passen. Deze digitaliseringsslag vraagt om een bouwbreed geaccepteerde structuur.

Bouwbreed geaccepteerd
“Omdat de MKGO-structuur de hele levenscyclus van een gebouw meegaat, van initiatieffase tot en met ontmanteling, is het een verstrekkend instrument. Het model reist als het ware mee met een gebouw tijdens de hele levensduur”, vertelt Michel Verkerk, operationeel directeur van ISSO. De MKGO-structuur is primair bedoeld om deze digitaal binnen softwaretoepassingen te kunnen toepassen en vertalen. “Om deze digitaliseringsslag te kunnen maken was een bouwbreed geaccepteerde structuur noodzakelijk. De oude MKK-structuur is nu feitelijk door geëvolueerd naar MKGO en biedt dus een zeer complete projectfasering voor de installatie- én bouwwereld.”

Koppelen van taken, kennis of tools
Via de nieuwe modelstructuur komen de referentieprocessen en standaard taken voor gebruikers in de hele bouw- en installatiesector beschikbaar. Vanuit die taakgerichte omschrijvingen kan men ook een koppeling leggen met wat professionals en vakmensen moeten kennen en kunnen: de ontwikkeling van competenties om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren. Hiermee ontstaat een verrijking van MKGO ten behoeve van taakgericht werken, leren en ontwikkelen van vakmensen. De structuur van MKGO voorziet ook in het toekennen van taken aan de verschillende partijen en rollen van de deelnemers aan het primaire proces, passend bij de gekozen organisatievorm. Daarmee is het voor de deelnemende partijen duidelijk welke partij welke werkzaamheden uitvoert, en welke rol deze partij heeft.

Toepassing bij BIM
Een nieuwe publicatie, of eigenlijk een herziening, waarin de MKGO al direct zal worden toegepast is ISSO-publicatie 109 ‘Starten met een BIM’. Deze publicatie bevat straks alle kennis die de BIM-manager nodig heeft zodra hij of zij het Bouw Informatie Model binnen zijn of haar bedrijf opstart of op een projectmatige wijze implementeert. De publicatie geeft alle nodige handvatten, maar sluit ook aan bij de internationale ISO 19650, de norm voor digitalisering van processen, waarmee veel bedrijven momenteel bezig zijn.
“Het MKGO sluit overigens ook naadloos aan bij het DigiVaardig programma van digiGO. Zoals elke sector digitaliseert ook de ontwerp-, bouw, en technieksector in een heel hoog tempo. Met het programma DigiVaardig willen we vakmensen voorzien van de juiste digitale vaardigheden en een digitale mindset. MKGO is daarvoor, naar ons idee, een randvoorwaarde”, zegt Verkerk. Wie over de MKGO-structuur wil beschikken, vindt deze in Deel 9 van het Handboek Bouw- en Installatietechniek. Deel 9 is voor iedereen met een ISSO-profiel beschikbaar in ISSO Open.

Nieuwe rekentool voor Rc-waarde beschikbaar

Gepubliceerd op

Sinds kort is de nieuwe Rc Rekentool van ISSO online beschikbaar. Deze rekentool maakt het makkelijker om de Rc-waardes van vloeren, gevels en daken te berekenen. Vooraf ingestelde, maar naar de situatie aan te passen templates, zijn gebaseerd op de meest toegepaste constructie-opbouwen. De tool maakt het ook mogelijk om zonder templates een eigen constructieopbouw te definiëren.

De Rc-waarde geeft de warmteweerstand in m²∙K/W van een constructie weer en is de som van de weerstanden van de gebruikte materialen. De overgangsweerstanden worden bij deze berekening niet meegenomen. Hoe hoger het getal, hoe minder goed de constructie warmte geleid. De energieprestaties van bouwwerken in Nederland moeten aan continu veranderende, strengere regels voldoen. Rc-waardes spelen daarin een steeds belangrijkere rol.

Verschillende waardes berekenen
De nieuwe ISSO-rekentool voor Rc-waardes biedt gebruikers de mogelijkheid om via vooraf of zelfingestelde gegevens verschillende waarden te berekenen, zoals Rsi, RT, ΔUfa en Uc. De nieuwe tool is te vinden via ISSO Calculations, dat onderdeel is van ISSO Open. Op dit platform hebben abonnees tevens toegang tot verschillende kennisproducten, rekenbladen en nog vele andere rekentools.

Kleine update voor ISSO-kleintje Riolering

ISSO-kleintje Riolering is laatst weer op kleine punten herzien. installateurs en servicemonteurs kunnen hierin de meest gebruikte richtlijnen voor het ...

Ook dynamisch inregelen nu opgenomen in ISSO-publicatie 65

De kennis in ISSO-publicatie 65 ‘Inregelen van ontwerpvolumestromen in klimaatinstallaties’ is herzien. De inregelmethoden die de publicatie beschrijft, zijn een ...

ISSO komt met vernieuwde publicatie voor leidingisolatie

ISSO-publicatie 64 ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw' is herzien. De publicatie is een referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingisolatie ...

ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwater-installaties in woningen’ geactualiseerd

Aan de hand van de nieuwste inzichten helpt ISSO-publicatie 30 bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties in ...

Vernieuwde tekensoftware voor E- en W-installaties

Gepubliceerd op

Data Design System (DDS) brengt nieuwe tekensoftware voor E- en W-installaties op de markt, DDS-CAD 17. Intuïtief ontworpen dialogen bieden directe toegang tot bijna alle objectinformatie, evenals de relevante berekeningsfuncties en resultaten. Bovendien is het mogelijk om met één klik te wisselen tussen het 2D-ontwerp en het 3D-model. De systeemnavigator in de Elektra-module is nu ook beschikbaar in Ventilatie, Verwarming & Sanitair, zodat gebruikers kunnen terugvallen op vertrouwde tools en workflows in alle disciplines. Verder zijn er individuele visualisatie- en label-opties geïntroduceerd. Flexibel configureerbare projectsjablonen en een nieuwe functie voor het maken van elektrotechnische schemasymbolen vereenvoudigen het werken in DDS-CAD.

De functionele innovaties en verbeteringen in de respectievelijke disciplines worden gekenmerkt door de eenvoud in het bedienen tijdens het ontwerpproces. In de discipline Elektra kan direct vanuit het model een gedetailleerde kabellijst met exacte gegevens over het begin- en eindpunt van de kabelroute worden gegenereerd, ook op ruimteniveau. Nieuw is het werken met LED-strips. Deze kunnen flexibel en gebogen geplaatst worden waarbij de lichtintensiteit individueel kan worden aangepast. Het is nu ook mogelijk om je eigen intelligente schemasymbolen voor de verdelerdocumentatie te maken. De verbeterde systeemnavigator maakt het mogelijk om gemarkeerde objecten direct in de verdeler weer te geven of erop in te zoomen. Dit maakt het werken met verdelers nog overzichtelijker.

Systeemnavigator in Ventilatie, Sanitair & Verwarming
De nieuwe systeemnavigator in Ventilatie, Sanitair & Verwarming brengt de systemen (leidingen en kanalen), met alle berekeningspunten, van een project overzichtelijk in beeld. Verder kan de navigator worden gebruikt om de stroomrichting in de leidingen te bepalen en deze automatisch uitgelijnd weer te geven met pijlen op de verdiepingsovergangen. Het bijbehorende eigenschappenvenster toont de ontwerpcriteria voor sanitaire, verwarmings- en koelsystemen, evenals de berekeningsroutines en resultaten voor alle discplines. Hierdoor kunnen gebruikers snel en eenvoudig navigeren in het project, tijd besparen en altijd alle systemen in beeld hebben. Daarnaast zijn er vergaande optimalisaties met betrekking tot de warmteverliesberekening, waaronder de automatische berekening van het beoogde vermogen van radiatoren en vloerverwarmingssystemen, rekening houdend met actieve voorverwarming. Nieuwe visualisatiefilters kunnen ook worden gebruikt om de isolatiestatus of stroomsnelheden van leidingen en kanalen te verduidelijken.

Opties voor modelvisualisatie
De nieuwe opties voor modelvisualisatie ondersteunen niet alleen het dagelijkse werk, maar ook de presentatie van de ontwerpen naar de gebruikers en hun klanten. Door over te stappen van ontwerptekening naar model kan de situatie in bijvoorbeeld een cv-installatie of een verdeler direct worden gepresenteerd. Het is ook mogelijk om modelweergaven op te slaan en samen op het scherm te tonen. Op deze manier kunnen voor- en na-situaties worden gevisualiseerd om bijvoorbeeld de effecten van wijzigingen op een visueel aantrekkelijke manier weer te geven. Gebruikers kunnen deze functies gebruiken voor communicatie naar de klant.

Foutloos installeren en inregelen van ventilatie

Marco van Alen, accountmanager en voormalig trainer bij Zehnder, komt het regelmatig tegen: ventilatiesystemen die niet naar behoren functioneren doordat ...

Slimme warmtepomp concepten tijdens Vakbeurs Energie

Van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober a.s. vindt de 16de editie van Vakbeurs Energie plaats in de ...

Milieuprestatie en ‘BENG 4’

Per 1 juli 2021 is een milieuprestatie-eis van 0,8 van kracht voor nieuwe woningen. Het doel is om de eis ...

“Smart is een containerbegrip”

De ene na de andere fabrikant brengt ‘slimme oplossingen’ op de markt. Van slimme thermostaten, tot software voor Smart Grids ...

Terpstra presenteert app voor digitaal ontwerpen en installeren in 3D

Gepubliceerd op

De eerste commerciële UOB-app is gepresenteerd op het online innovatie event Building Holland Digital. De app maakt het mogelijk om de open Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) in de praktijk toe te passen. Dit open platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen mogelijk voor alle partijen in de bouwketen. De UOB is te gebruiken tijdens alle fasen van het ontwerp- en bouwproces.

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, presenteerde de UOB-app op het online innovatie event Building Holland Digital, dat op 27, 28 en 29 oktober rechtstreeks wordt uitgezonden vanaf Next Level op de eerste verdieping van Evenementenhal Gorinchem. Building Holland Digital presenteert de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van Energietransitie, Circulariteit en Slim & Gezond. Het event werd officieel geopend door Terpstra.

Cruciaal
Terptra ziet de app als een onmisbare tool voor ketensamenwerking. “Als installatie- en bouwsector willen we onze verantwoordelijkheid nemen in de uitdagingen waar Nederland voor staat. Daarom moeten we werken aan onze kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit. Digitalisering en samenwerking zijn cruciaal voor een duurzaam, circulair en innovatief land.”

Samenwerken
Techniek Nederland, FME, Fedet, Ketenstandaard en 2BA hebben het platform ontwikkeld in samenwerking met een aantal grote technisch dienstverleners en fabrikanten. Terpstra: “Eiland-automatisering is niet genoeg. We moeten echt samenwerken op basis van open standaarden. Met de UOB zorgen we voor de standaardisatie die nodig is om binnen ieder bedrijf datagedreven te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. In elke schakel van de keten.”

Nú inzetbaar
De UOB is nu beschikbaar in Autodesk Revit dankzij TheModus Essential app van Cadac. Dit betekent dat installateurs de UOB nu kunnen toepassen in hun projecten. Dit biedt kansen, zeker voor generiek ontwerpen. De mogelijkheden voor specifiek ontwerpen worden elke dag groter, doordat fabrikanten steeds meer productdata toevoegen volgens onder andere de nieuwe ETIM-MC standaard.

digiGO
De open Uniforme Objecten Bibliotheek is één van de versnellingsprojecten van de digiGO. Met dit initiatief willen de overheid, Techniek Nederland en Bouwend Nederland de digitalisering in de bouw een impuls geven. De UOB zorgt ervoor dat de uitwisseling van informatie zonder fouten kan plaatsvinden. Dat is de basis voor beter ontwerpen en bouwen en voor een optimale uitvoering van onderhoud en beheer. Zo is de UOB een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D).

Datagedreven ontwerpen, installeren en beheren via app

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, presenteert op 27 oktober tijdens Building Holland Digital de eerste volledig werkzame app voor ...

Foutloos uitwisselen BIM 3D-modellen nu voor ieder installatiebedrijf mogelijk

De eerste versie van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) is verschenen. Dit open platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen ...

“Bouw- en installatiebranche houdt Nederland draaiend”

Technische installaties spelen een essentiële rol binnen de continuïteit van maatschappelijke processen. Om te zorgen dat deze systemen goed blijven ...

Nieuwe BIM-software

Met DDS-CAD 15 biedt Data Design System nu de volgende ontwikkelingsfase van haar BIM-oplossing voor gebouwgebonden installaties. Verschillende innovaties en ...

Datagedreven ontwerpen, installeren en beheren via app

Gepubliceerd op

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, presenteert op 27 oktober tijdens Building Holland Digital de eerste volledig werkzame app voor de UOB. De app maakt het mogelijk om de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) in de praktijk toe te passen. Dit open platform zorgt voor uitwisseling van BIM 3D-modellen tussen alle partijen in de bouwketen. Building Holland Digital is een drie dagen durend online event met meer dat vijftig keynotes speakers, break-out sessies, side events, netwerkmogelijkheden en digitale stands. Doekle Terpstra bijt dinsdag het spitst af.

Doekle Terpstra ziet de app als een onmisbare tool voor ketensamenwerking. Terpstra: “Als installatie- en bouwsector willen we onze verantwoordelijkheid nemen in de uitdagingen waar Nederland voor staat. Daarom moeten we werken aan onze kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit. Digitalisering en samenwerking zijn cruciaal voor een duurzaam, circulair en innovatief land.”

Datagedreven ontwerpen, installeren en beheren
Techniek Nederland, FME, Fedet, Ketenstandaard en 2BA hebben het platform ontwikkeld in samenwerking met een aantal grote technisch dienstverleners en fabrikanten. Terpstra: “Eiland-automatisering is niet genoeg. We moeten echt samenwerken op basis van open standaarden. Met de UOB zorgen we voor de standaardisatie die nodig is om binnen ieder bedrijf datagedreven te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. In elke schakel van de keten.”

Inzetbaar in de praktijk
De UOB is beschikbaar in Autodesk Revit dankzij TheModus Essential app van Cadac. Dit betekent dat installateurs de UOB nu kunnen toepassen in hun projecten. De mogelijkheden voor specifiek ontwerpen worden elke dag groter, doordat fabrikanten steeds meer productdata toevoegen volgens de nieuwe ETIM-MC standaard.

Versnellingsproject
De open Uniforme Objecten Bibliotheek is één van de versnellingsprojecten van de digiGO. Met dit initiatief willen de overheid, Techniek Nederland en Bouwend Nederland de digitalisering in de bouw een impuls geven. De UOB zorgt ervoor dat de uitwisseling van informatie zonder fouten kan plaatsvinden. Dat is de basis voor beter ontwerpen en bouwen en voor een optimale uitvoering van onderhoud en beheer. Zo is de UOB een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D).

Foutloos uitwisselen BIM 3D-modellen nu voor ieder installatiebedrijf mogelijk

De eerste versie van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) is verschenen. Dit open platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen ...

Nieuwe BIM-software

Met DDS-CAD 15 biedt Data Design System nu de volgende ontwikkelingsfase van haar BIM-oplossing voor gebouwgebonden installaties. Verschillende innovaties en ...

Huidige BIM-LOD voor bouwsector niet werkbaar

Een groep van circa dertig BIM specialisten uit de bouwsector heeft afgelopen voorjaar gesproken over het Level of Detail (LOD) ...

Groen licht voor Uniforme Objecten Bibliotheek

Het bestuur van Techniek Nederland en de grootste technisch dienstverleners binnen de ondernemersorganisatie hebben groen licht gegeven voor het bouwen ...

Software om HVAC-installaties energie te laten besparen wint prestigieuze prijs

Gepubliceerd op

Hysopt heeft de ‘CIBSE Product or Innovation of the Year Award – Thermisch comfort’ gewonnen. Deze prijs erkent producten of innovaties die een significante bijdrage leveren aan het thermische comfort van gebouwen. Bijzonder is dat wordt gefocust op gerealiseerde prestaties in plaats van intentie. Hysopt levert ontwerp- en simulatiesoftware om energiebesparingen te realiseren in HVAC-installaties.

“We zijn enorm blij dat we deze award in de wacht hebben gesleept”, zegt Roel Vandenbulcke, oprichter en CEO van Hysopt. Het is een prachtige erkenning voor onze software en in het bijzonder ook voor ons team.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Slimme digitale dataservice voor water- en warmtemeters

Gepubliceerd op

Flamco lanceert een nieuwe dienst die actuele verbruikscijfers van water- en warmtemeters levert: Flamconnect Metering. De service geldt voor alle OMS-gestandaardiseerde meters, is op maat beschikbaar en geeft de klant keuzevrijheid.

Het op afstand monitoren van energiegebruik is in opmars. Naast elektriciteit is ook het verbruik van water en warmte steeds beter op afstand uit te lezen door slimme technologie aan hardware te koppelen. “Wij merken dat woningcorporaties, warmtedistributiebedrijven, gebouweigenaren en energieservicebedrijven (ESCO’s) toenemend behoefte hebben aan verbruikscijfers van water- en warmtemeters”, zegt Business Developer IoT Jeroen van Hooijdonk. “Zij willen over betrouwbare data kunnen beschikken, zonder in hardware te hoeven investeren of zich aan bepaalde merken of partijen te binden. Onze service voorziet daarin.”

Vrije keuzemogelijkheden
De flexibiliteit en keuzevrijheid van de digitale dataservice zijn groot. Op de eerste plaats geldt de service voor alle OMS-gestandaardiseerde (Open Metering System) meters die bij nieuwbouw of renovatie worden toegepast. Flamco beperkt zich dus niet tot eigen apparaten (geen vendor lock-in). Op de tweede plaats maakt Flamco altijd een voorstel op maat met een indicatie van de kosten per meter. Dat voorstel baseert zij op een inventarisatie van het aantal aansluitingen en de reikwijdte, want ieder gebouw en elke wijk is anders. Op de derde plaats kiest de klant zelf een pakket respectievelijk serviceniveau (Basic, Comfort, of Premium) dat aansluit bij haar behoeften. Zo bepaalt de klant de looptijd van het abonnement (al vanaf drie jaar), de frequentie waarop data wordt geleverd (maandelijks, wekelijks of real-time) en de technische ondersteuning (installatie, vervanging, support, training, enz.). “Hoe meer wij de klant ontzorgen, des te hoger onze levergarantie”, aldus Jeroen van Hooijdonk.

Snelle dataservice
Flamconnect Metering is een service op abonnementsbasis waarbij Flamco verbruiksdata op het door de klant gewenste moment en plek aflevert om te kunnen factureren. De service werkt via een gateway, meegeleverd door Flamco, die de data van de betreffende water- of warmtemeters (in collectieve warmtesystemen) uitleest. De in de gateway opgeslagen data wordt via een sim-kaart naar de cloud verzonden en door Flamco uitgelezen. Vanuit de portal wordt de data in het gewenste format doorgestuurd naar de klant. Deze staat dus direct ter beschikking.

Hardware, software en support
Flamco past Flamconnect Metering al bij diverse klanten toe en breidt die vanaf nu uit in Nederland, Duitsland, Polen, Engeland en de Scandinavische landen. Met de nieuwe service profileert Flamco zich nog meer als een total supplier die naast hardware en support ook (digitale) diensten aanbiedt en met behulp van IoT, Smart Devices en Connectivity in marktbehoeften voorziet.

Webinar
Op vrijdag 14 februari van 11:30 – 12:00 uur organiseert Flamco een webinar over haar nieuwe digitale diensten. Aanmelden kan via flamcogroup.com/nl/page/support/e-learning.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Priva neemt belang in bedrijf dat software voor intelligente gebouwen ontwikkelt

Gepubliceerd op

Priva heeft een minderheidsbelang verworven in het smart buildings bedrijf bGrid. bGrid levert een intelligent sensor platform waarmee data vanuit gebouwen wordt verzameld en ontsloten naar diverse apps van derden. De bedrijven werken al langere tijd samen op projecten.

Met een minderheidsbelang in bGrid geeft Priva verdere invulling aan haar strategie van innovatie en groei. bGrid maakt gebruik van de nieuwste sensortechnologie en is gespecialiseerd in dataverzameling en data-integratie voor gebouwen. Het bedrijf zal de nieuwe financiële slagkracht inzetten voor verdere ontwikkeling van de technologie en de mogelijkheden om op te schalen, zowel in Nederland als in het buitenland. Daarnaast leidt de geïntensiveerde samenwerking met Priva tot een groter (partner)netwerk en het verder delen van kennis.

Logische stap
Bart Melis, CEO van bGrid: “Dit is een logische stap in onze groeistrategie. De afgelopen jaren hebben wij continu gewerkt aan de ontwikkeling van smart buildings technologie. Nu is het tijd voor een volgende fase. Priva ziet kansen voor een gezamenlijke propositie, zoals we dat ook met andere partijen doen. Een sterke partner maakt het tevens mogelijk sneller op te schalen en meer internationale klanten te bedienen.”

Versterking
Peter Vandendriessche, VP Strategy & Commerce - Building Automation van Priva: “We bieden een digitaal platform dat zorgt voor een comfortabel binnenklimaat in intelligente gebouwen. Onze innovaties sluiten naadloos aan op de ontwikkeling van het groeiende aantal smart devices. De samenwerking met bGrid is voor Priva een van de initiatieven waarmee wij onze positie als aanbieder van digitale diensten voor smart buildings kunnen versterken, om zo een betere leef- en werkomgeving te creëren voor de gebruiker van het gebouw in combinatie met slimmer gebruik van energie.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Investeerder voor ontwikkelaar online software installaties

Gepubliceerd op

Investeringsfonds BIVAXS Capital heeft een belang genomen in het Rotterdamse Climatools. Met de bijbehorende financiering ondersteunt het investeringsfonds de groei en doorontwikkeling van het bedrijf dat online software voor installatiebedrijven in de koude- en klimaattechniek ontwikkelt.

Begin 2018 lanceerde Climatools de eerste versie van zijn software. Het ontbreken van goede oplossingen voor koudemiddelregistratie stond aan de basis van de applicatie. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een modulaire SaaS (Software as a Service) dienst die naast de verplichte F-gassenregistratie installatiebedrijven en hun monteurs helpt hun dagelijkse werkzaamheden te stroomlijnen.

Meebewegen met branche
De kapitaalinjectie helpt Climatools de doorontwikkeling van de software te financieren, klanten beter te ondersteunen en een steviger marktaandeel te verwerven. “Installatiebedrijven willen een gebruiksvriendelijke oplossing die voldoet aan de wetgeving en daarnaast veilig en schaalbaar is. Climatools voldoet aan die behoefte. In korte tijd hebben we zowel grote spelers als ZZP-ers aan ons kunnen binden. Om onze klanten ook in de toekomst te blijven ondersteunen moet onze service consistent meebewegen met de ontwikkelingen in de branche en de wetgeving. Voldoende kapitaal is daarvoor essentieel”, stelt Jan-Paul Monster, medeoprichter van Climatools.

Positieve vooruitzichten
De participatie van het investeringsfonds onderschrijft de positieve economische vooruitzichten voor de technische sector. Frank van der Vis van BIVAXS Capital: “De branche ontwikkelt zich in een snel tempo. Door steeds meer toepassing van techniek in het algemeen. Maar juist ook als antwoord op maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en klimaat. Dat is goed voor de installatiebranche. Al creëert het ook nieuwe knelpunten voor ondernemers in de branche. Denk alleen al aan het nijpend tekort aan technici. Zij zullen door innovatie en de inzet van IT-oplossingen als Climatools productiviteit kunnen verhogen en daarmee kunnen inspelen op specifieke uitdagingen die groei met zich meebrengt.”

Groei in nichemarkt
BIVAXS Capital, gevestigd in Tilburg, investeert in innovatieve scale ups in de retail, zorg en service. De investering in Climatools past volgens van der Vis prima bij het fonds: “Nederland hoort bij de meest innovatieve economieën ter wereld. Innovatieve en klantgerichte bedrijven als Climatools laten zien te voorzien in een behoefte. En kunnen zich bovendien snel ontwikkelen. Groei faciliteren, ook binnen een nichemarkt, biedt goede mogelijkheden en kansen op een uitstekend rendement.”

Over de software
Climatools is vanaf €59,90 per maand beschikbaar. Daarmee hebben gebruikers toegang tot alle tools en ondersteuning voor het voeren van een digitale koudemiddelregistratie en -balans volgens BRL 100. Locatie- en voorraadbeheer, de mogelijkheid voor digitale logboeken en een overzichtelijke rapportagefunctie maken ook deel uit van de basisversie. Additioneel zijn er diverse modules beschikbaar die de gehele werkstroom en planning van een installatiebedrijven en monteurs ondersteunen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nieuwe BIM-software

Gepubliceerd op

Met DDS-CAD 15 biedt Data Design System nu de volgende ontwikkelingsfase van haar BIM-oplossing voor gebouwgebonden installaties. Verschillende innovaties en verdere verbeteringen voor meer precisie en efficiëntie bij het ontwerpen kenmerken de nieuwe versie van de multidisciplinaire softwareapplicatie.

DDS-CAD 15 biedt bijvoorbeeld een koellast-simulatie en een warmteverliesberekening conform de nieuwe NEN-EN 12831 norm. Binnen de elektrotechnische discipline zorgen een nieuwe verdeler-manager en een verbeterde leidingfunctie voor een sneller ontwerpproces en meer flexibiliteit. Verdere optimalisaties zijn te vinden in het algemene gebruik van de software. Nieuw is het technisch spiegelen, waarmee structureel identieke systemen snel en professioneel gespiegeld kunnen worden. Tegelijkertijd worden correcte posities van aansluitpunten voor sanitaire objecten en normconforme weergave van elektrotechnische symbolen behouden.

Sneller werken
Om het werken verder te versnellen, biedt de nieuwste versie van DDS-CAD een direct toegankelijk eigenschappenvenster. Hier vind je de belangrijkste kenmerken van geselecteerde objecten, die je direct kan bewerken. Via een visueel aantrekkelijke startpagina met projectpreviews en zoekfunctie bereiken gebruikers ook het gewenste project met een enkele muisklik.

Koellastberekening
De module voor de berekening van de koellast is gebaseerd op een softwareoplossing van de gerenommeerde simulatiespecialist EQUA. De berekening kan worden uitgevoerd volgens de standaard of op basis van een ruimte- of gebouwsimulatie. De functie voldoet evenzeer aan de internationale ASHRAE-norm als aan de meer complexe VDI 2078. De volledig herziende warmteverliesberekening houdt niet alleen rekening met wijzigingen in de norm, maar biedt ook de mogelijkheid om alle vereiste instellingen in een enkel compact dialoog te bewerken.

Cloudplatform
Naast de functies voor de afzonderlijke technische disciplines zijn ook de BIM-functies van de software verrijkt. DDS-CAD-gebruikers hebben nu rechtstreeks toegang tot het cloudplatform BIMobject om de hoogwaardige BIM-objecten van verschillende fabrikanten in hun ontwerp te integreren. Bovendien heeft de Noorse softwareontwikkelaar zijn positie als een van de innovatieve leiders in Open BIM verder versterkt met een geoptimaliseerde gegevensuitwisseling via IFC.

 

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Leerlingen installatietechniek gaan calculeren met praktijkgerichte software

Gepubliceerd op

De leerlingen van het regionale opleidingscentrum (ROC) Gilde uit Roermond gaan in het nieuwe schooljaar calculeren met ActoCalculatie. Deze praktijkgerichte oplossing zal het tot nu toe gebruikte Excel vervangen.

“Dit voorjaar werden we vrijwel direct na de introductie van onze vernieuwde calculatiesoftware benaderd door Gilde Opleidingen. Zij zochten voor de opleidingen Elektrotechniek en Installatietechniek software ter ondersteuning van het vak Calculatie”, vertelt Martijn van Goch, salesmanager bij Acto Informatisering. “Het ROC zocht een praktijkgerichte oplossing die het tot nu toe gebruikte Excel zou kunnen vervangen.”

Prijs- en artikelinformatie altijd up-to-date
Na een korte selectie viel de keuze op ActoCalculatie. Daarbij was het niet alleen de aansluiting met de branche die de doorslag gaf. Ook de koppeling met de webshops van de leveranciers en 2BA bleek een voordeel. De leerlingen kunnen snel aan de slag en hoeven niet eerst de artikel- en prijsinformatie te updaten. “Dat was met Excel elke keer weer een lastige klus.”

Offertes voor kleine en grote projecten
Gedurende de laatste twee jaar van de opleidingen wordt het vak Calculatie gegeven. Gilde Opleidingen start met kleine projecten, zoals een kleine woning of utiliteit, om gedurende de periode het project groter en complexer te maken. “ActoCalculatie is dankzij de flexibele opzet geschikt voor zowel kleine, en ook de grote en complexe calculaties. Het sluit zodoende prima aan bij de opdrachten.”

Speciale studentlicentie
ActoCalculatie Start wordt in een studentlicentie op de boekenlijst van de leerlingen gezet. Acto traint de docenten, ondersteunt ze met opleidingsmateriaal en voor de leerlingen wordt een speciale workshop georganiseerd, waarin zij kennismaken met het calculatieproces in de praktijk. “Het is leuk om te merken dat niet alleen installatiebedrijven enthousiast zijn over onze software, maar dat ook beroepsopleidingen ons weten te vinden. Met het gebruik van onze moderne software dragen we graag een steentje bij aan het opleiden van een nieuwe generatie technici!”

Digitaal werkbonnen maken

Gepubliceerd op

Teamleader, leverancier van bedrijfssoftware voor het mkb, voegt een vernieuwde mobiele-werkbonnenfunctie toe aan zijn app. Deze functie maakt het voor onder andere monteurs, installateurs en loodgieters mogelijk om op locatie via een smartphone, tablet of laptop digitale werkbonnen te maken. Na een klus kunnen afgelegde kilometers, gewerkte uren en verbruikte materialen worden geregistreerd. Alles kan in één pdf worden gegoten en de werkbon kan ter plekke worden ondertekend.

De digitale werkbonnen kunnen direct worden gedeeld via WhatsApp of e-mail. Alle geregistreerde informatie wordt ook direct opgeslagen. Dit gebeurt in Teamleader: bedrijfssoftware waarin onder andere eenvoudig digitale offertes kunnen worden opgesteld en facturen worden gemaakt en verstuurd. Verder is het mogelijk om met de app onderweg contactgegevens toe te voegen en te bewerken, de agenda te beheren en openstaande offertes en facturen te controleren.

Jeroen de Wit, CEO van Teamleader: “In een eerdere versie van de app was er al een soortgelijke functie om werkbonnen aan te maken, en onze klanten gaven aan dit aan erg handig te vinden. We wilden daarom deze functie ook toevoegen aan onze vernieuwde app, maar dan wel in een nieuw en extra gebruiksvriendelijk jasje. De feedback van onze testgebruikers was bij deze update dan ook erg belangrijk. De werkbonnen zijn nu nog beter afgestemd op de wensen van onze klanten.”

Nieuwe BENG-software

Gepubliceerd op

DGMR Software en Earth Energie Advies bundelen hun kennis, kunde en ontwikkelcapaciteit om nieuwe BENG-rekensoftware te ontwikkelen. Ze komen voor januari 2020 gezamenlijk op de markt met het nieuwe product Uniec 3.

De NTA 8800 is een complexe norm om software voor te ontwikkelen. Tel hierbij op de ingangsdatum van 1 januari 2020 die de overheid hanteert. Deze twee factoren zorgen voor een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software. DGMR Software focuste zich sinds de zomer op BENGcalc als opvolger van ENORM. Vanaf nu steken beide partijen hun energie in de ontwikkeling van Uniec 3.

DGMR Software en Earth Energie Advies integreren hun ideeën in Uniec 3, zodat ze optimaal gebruiksgemak kunnen realiseren. Ook richten ze een deskundige helpdesk in om gebruikers te assisteren. Om bij de overgang naar NTA 8800 te leren werken met Uniec 3 presenteren de partners een praktisch cursusaanbod.

In het najaar van 2019 lanceren de twee softwareontwikkelaars de eerste versie van Uniec 3. De voortgang in de ontwikkeling is te volgen op de Uniec 3-site.

Online tool voor selectie producten luchtverdeling

Gepubliceerd op

Een gezonde werk- en leefomgeving is steeds belangrijker. Toevoerroosters bepalen in hoge mate het comfort in een ruimte. Daarbij worden de wettelijke normen voortdurend verder aangescherpt. Met het online selectieprogramma Systemair DESIGN kan de positie van de vereiste luchtverdelingsproducten worden bepaald voor een optimale luchtverdeling in de ruimte. Een kwestie van het visualiseren van de luchtverdeling en selecteren van de geschikte luchtroosters, brandkleppen en rookkleppen evenals volumestroomregelaars.

Het programma is beschikbaar op https://design.systemair.com/NL/nl-NL/ catalogue

Snel axiaal ventilatoren selecteren

Gepubliceerd op

Systemair introduceert nieuwe selectiesoftware voor axiaalventilatoren. Met de configurator zijn deze ventilatoren snel en eenvoudig te selecteren, aldus de fabrikant. De selectiesoftware vergelijkt in één oogopslag meerdere geselecteerde axiaalventilatoren. Tevens is er de mogelijkheid om technische rapporten te maken en CAD tekeningen te exporteren in dxf-formaat.

De intuïtieve selectie van accessoires werkt eenvoudig en met de 3D-optie is weergave van de axiaalventilatoren inclusief de gemonteerde accessoires mogelijk.

Scanners en robots voor installatiebedrijven

Gepubliceerd op

Softwareontwikkelaar Stabiplan breidt haar portfolio uit met scanners en robots: oplossingen die BIM met de bouwplaats verbinden. Al 28 jaar staat Stabiplan bekend om de ontwikkeling en verkoop van ontwerp en -rekensoftware voor de installatiebranche. Sinds de overname door Trimble begin 2018 is het portfolio echter uitgebreid. Stabiplan levert vanaf nu niet meer alleen softwareoplossingen, maar ook scanners en robots voor de bouw. Zo biedt Stabiplan een unieke BIM-totaaloplossing voor zowel de kantooromgeving als de bouwplaats.

Amerikaanse international neemt Stabiplan over

Gepubliceerd op

Trimble heeft Stabiplan in Bodegraven overgenomen. Stabiplan is een aanbieder van content voor 3D CAD/CAE-software en building information modeling (BIM) voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatietechniek (MEP) in Europa. De overname verbreedt Trimble’s huidige aanbod van bouwoplossingen voor MEP-aannemers en engineers die automatische kostencalculatie, projectmanagement, modellering, detaillering, layout en constructie mogelijk maken.

App combineert Revit en Excel met elkaar

Gepubliceerd op

Stabiplan heeft een Revit app gelanceerd die de functionaliteiten van Revit en Excel met elkaar combineert. Met de app kunt u data exporteren naar een Excel bestand, (bulk-)wijzigingen maken en data terug importeren naar uw Revit-project. U kunt zelf een selectie maken van de data: het gehele project of een selectie ervan. De app is bedoeld voor MEP-engineers, ontwerpers en modelleurs.

Groothandel biedt hulp aan bij werkplekfacturatie

Gepubliceerd op

Wasco heeft haar klanten de beschikking gegeven over een app waarmee op locatie een gespecificeerde factuur gemaakt kan worden. Direct nadat het werk verricht is klikt de monteur in de app op de geleverde producten, waarna een digitale werkbon wordt samengesteld. Algemeen directeur, Herold van den Belt van Wasco over dit initiatief: “Wij vinden dat onze klanten, zeker in de herstellende economie, hun kansen moeten kunnen pakken en zich voornamelijk bezig hoeven te houden met hun vak. Wij bieden nu een goede facturatie-tool aan die niet alleen tijd bespaart maar er ook voor zorgt dat de factuur snel wordt betaald.”

‘Laagste EPC met minimale inspanning’

Gepubliceerd op

DGMR Software lanceert vanaf 20 juli de nieuwste versie van haar EPC-berekeningsprogramma Enorm. In deze nieuwe versie is extra aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van het programma en aan slimme invoeropties van installatiesystemen. Deze nieuwe opties voor PV-panelen, ventilatiesystemen en hybride verwarmingssystemen stellen gebruikers in staat scherper te rekenen dan voorheen. Dit zorgt voor een EPC-reductie van 10 procent of meer op een eengezinswoning.

Warmteverliesberekeningen volgens vernieuwde ISSO-publicaties 51, 53 en 57

Gepubliceerd op

DGMR Bink Software introduceert een module voor warmteverliesberekeningen waarin de vernieuwde ISSO-publicaties 51, 53 en 57 zijn geïntegreerd. Er zijn transmissieberekeningen opgenomen volgens de aangepaste Europees norm NEN-EN 12831. Hiermee kan het warmteverlies berekend worden voor woningbouw (51), utiliteitsbouw lager dan 4 meter (53) en utiliteits- en industriebouw hoger dan 4 meter (57)

Croonwolter&dros kiest opnieuw voor all-in-contract met Acto

Gepubliceerd op

Na de fusie van Croon en Wolter & Dros per 1 januari 2017 heeft de nieuw ontstane organisatie, Croonwolter&dros, wederom gekozen voor de software en dienstverlening van Acto Informatisering. De beide organisaties hadden ieder hun eigen specifieke all-in-contract met Acto. Vanwege de fusie zijn deze opengebroken, met als uitkomst een nieuw all-in-contract. Acto zorgt ervoor dat alle vestigingen van Croonwolter&dros kunnen beschikken over de nieuwste software en de nieuwste releases. Het nieuwe contract heeft in een looptijd van vijf jaar.

Foutloos bestellen bij groothandels

Gepubliceerd op

De berichten over bestellingen bij groothandels worden vaak in EDI/ICM-formaat via aparte communicatieservers verstuurd. Vanuit de Ketenstandaard zijn al enige tijd nieuwe XML-berichten voor de bouw en installatiebranche gedefinieerd voor (klad-)order, orderbevestiging, verzendbericht (pakbon) en factuur in een zogenaamd INSBOU-formaat. Voor de uitwisseling van deze berichten is nu een standaard communicatieprotocol beschikbaar.

‘Betrouwbaar berekenen van levensduurkosten gebouwinstallaties’

Gepubliceerd op

De softwareapplicatie van Life Cycle Vision is officieel voorzien van een ISSO-kwaliteitscertificaat. Het programma dat de levensduurkosten van gebouwinstallaties berekent, geeft betrouwbare uitkomsten, aldus het kennisinstituut voor de installatiesector. “ISSO is een onafhankelijke partij en dat maakt een dergelijk audit op onze software interessant”, zegt Bernd Karstenberg, mede-eigenaar van Life Cycle Vision.

Staalbranche kiest voor aansluiting op digitale communicatie in bouw- en installatiesector

Gepubliceerd op

Bouwen met Staal, de Staalfederatie Nederland en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw hebben een overeenkomst gesloten met Ketenstandaard Bouw en Installatie en 2BA, waardoor gebruik kan worden gemaakt van de standaards ETIM en SALES en de brancheproductnummer datapool 2BA, die in de bouw- en installatiesector op brede schaal worden gebruikt voor digitale informatie-uitwisseling. Het afgelopen jaar is met succes een aantal pilots uitgevoerd om de haalbaarheid te testen van de onderlinge digitale communicatie op basis van deze standaards.

Rensa voegt functionaliteit toe aan Servicewijzer App

Gepubliceerd op

Rensa heeft een update doorgevoerd van haar Servicewijzer App. In deze nieuwste update is een functionaliteit voor monteurs én inkopers toegevoegd. Het is nu mogelijk om de winkelwagen van de App te synchroniseren met Rensanet en vice versa.  Hierdoor kunnen monteurs zelf een bestelling klaarzetten voor de inkoper op kantoor. Deze hoeft alleen nog maar de klaargezette bestelling te controleren en kan deze direct bestellen bij Rensa of doorzetten naar het eigen systeem om van daaruit te bestellen. De App is gratis beschikbaar voor Android, Apple en Windows.

BINK Software overgenomen door DGMR Software

Gepubliceerd op

BINK Software is onderdeel geworden van DGMR Software in Den Haag. Ingenieurs- en adviesbureau DGMR brengt met deze overname de technische rekensoftware voor milieu, bouw, installatie en duurzaamheid onder één dak. DGMR Software maakt regelgeving, rekenvoorschriften en normen via software toegankelijk voor milieu, bouw en duurzaamheid. BINK Software is actief op het gebied van gebouwmodellen (BIM). Samen denken beide partijen hun klanten nog beter te kunnen voorzien van de best passende oplossingen.

Online ontwerp van vorstbeveiliging

Gepubliceerd op

TraceCalc Pro is een nieuwe online designtool voor Raychem trace heating-systemen voor vorstbeveiliging, behoud van stroming in afvalwaterleidingen en temperatuurbehoud van warmwaterleidingen. Het is een platform waarin een systeem voor heat-tracing met verschillende segmenten en meerdere circuits kunnen worden ontworpen. Gegevensinvoer gebeurt op basis van een menu, zonder het downloaden van software nodig is. Het programma is te gebruiken op zowel desktopcomputers, tablets als smartphones.

Intergraal serviceproces

Gepubliceerd op

Installatiebedrijf Spindler Installatietechniek heeft gekozen om met zowel de projecten- als service-oplossing van softwareleverancier Acto te gaan werken. Tijdens het selectieproces lag de focus op het integrale serviceproces. “De oplossing die Acto levert op gebied van servicemanagement sluit aan op onze wensen en processen”, aldus Rienstra, controller bij het installatiebedrijf. De monteurs van Spindler zullen worden uitgerust met een tablet met diverse apps, waarmee zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook is er gekozen voor een planningsysteem van Way2connect.

Online klantloyaliteit meten nu ook voor bouw- en installatiebedrijven beschikbaar

Gepubliceerd op

Er is voor de bouw- en installatiebranche nu een online systeem voor feedbackmanagement beschikbaar. Door middel van tussentijdse metingen kunnen organisaties continu hun klantloyaliteit meten en verbeteren. Het systeem geeft op verschillende momenten in een koop- en bouwproces feedback, waardoor bijsturing mogelijk is. In andere sectoren is deze methodiek al gangbaar. In de bouw- en installatie staat het nog in de kinderschoenen.

Breman Installatiegroep gaat informatiedeling verbeteren

Gepubliceerd op

Breman Installatiegroep implementeert Office 365. Het bedrijf wil de informatiedeling verbeteren door met één platform voor kennisdeling en samenwerking in de keten te gaan werken. Deze implementatie moet de vindbaarheid van documenten verbeteren en er zal nu altijd gewerkt worden met de laatste versie van documenten. Breman kiest voor een gefaseerde aanpak voor de uitrol van Office 365 in de organisatie. Elk kwartaal worden nieuwe releases gelanceerd. In de tussentijd worden deze getest en waar nodig bijgestuurd.

Overzicht houden bij het ontwerpen van complexe gebouwgebonden installaties

Gepubliceerd op

De digitalisering van de bouwsector blijft zich in snel tempo ontwikkelen. Tegen deze achtergrond worden installateurs en adviseurs geconfronteerd met steeds complexere projecten. Zij moeten ervoor zorgen dat zij, bij het ontwerpen van installaties, de controle houden over een toenemende stroom van grote hoeveelheden informatie. DDS-CAD heeft daarom haar Data Design System (DDS) doorontwikkeld: versie 12 vereenvoudigt de toegang tot relevante informatie, aldus de ontwikkelaar.

Online softwareplatform voor het visualiseren van real-time gebouwinformatie

Gepubliceerd op

SlimLabs heeft SlimBuildings.nl gelanceerd, een online softwareplatform voor het visualiseren van real-time gebouwinformatie. Met dit platform wordt beheer mogelijk door gebouwen interactief te laten communiceren met haar gebruikers en vastgoedinformatie inzichtelijk te presenteren. DWG- en BIMgebouwmodellen (conform IFC-standaard) kunnen in respectievelijk 2D en 3D online worden bekeken, aangevuld en verrijkt. Daar bovenop kan gebruik worden gemaakt van functionele Apps voor onder andere het beheren van het binnenklimaat (gekoppeld aan sensoren), ruimtebeheer en het melden en verwerken van storingen en klachten (KWIS).

Analist van leef- en werkklimaat wil versneld groeien

Gepubliceerd op

QwikSense heeft een algoritme ontwikkeld voor het analyseren van het leefklimaat en energiegebruik van gebouwen. Doel is om hiermee gebouwen en werkplekken gezonder en productiever te maken. De Nederlandse startup heeft onlangs Stichting DOEN binnengehaald als investeerder. Met deze en andere strategische investeerders aan boord, zoals Draaijer+Partners, M+P ingenieurs, Topspin Investments en Siteworkers, gaat QwikSense inzetten op versneld groeien.

Flexibele installateurs noodzakelijk voor groei

Gepubliceerd op

Installateurs hebben continu te maken met tal van uitdagingen en veranderingen. Installaties worden steeds complexer en nieuwe technieken, methoden en materialen ontwikkelen zich razendsnel. Tegelijkertijd vraagt de klant steeds meer om een totaaldienstverlener, één aanspreekpunt voor advies en iemand die de regie volledig overneemt. Ook verlangt de klant een ander afrekenmodel, waarin hij niet langer betaalt voor een enkele installatie. Hij koopt bijvoorbeeld geen airco, maar neemt een serviceabonnement bij de installateur voor de realisatie van een gunstig binnenklimaat. Deze veranderingen maken het noodzakelijk voor installateurs om flexibel om te gaan met hun dienstverlening.

Honeywell dicht bij overname Amerikaanse softwarefabrikant

Gepubliceerd op

Honeywell is dicht bij een overname van JDA Software, meldt Nu.nl. Het Amerikaanse bedrijf zou zo’n de 3 miljard dollar willen betalen voor de softwarefabrikant. Het eveneens Amerikaanse JDA maakt software dat grote Amerikaanse retailers gebruiken bij het optimaliseren van hun bevoorradingsketen. Het bedrijf werd in 1985 opgericht en heeft ruim 4.300 medewerkers. De overname past in de transitie van Honeywell, dat zich de afgelopen jaren steeds meer richt op software. Op het gebied van slimme thermostaten concurreert Honeywell bijvoorbeeld al met Nest. Maar het bedrijf produceert onder andere ook stroomgeneratoren die met het internet verbonden zijn. Ongeveer de helft van de 23.000 Honeywell-technici houdt zich bezig met softwareontwikkeling.

Softwarespecialist verbetert marktpositie

Gepubliceerd op

Acto is software- en organisatiespecialist voor de installatie, bouw- en infrabranche. Sinds kort mag het bedrijf zich officieel Microsoft Enterprise Cloud Alliance Partner noemen. Daarmee verstevigt Acto de jarenlange samenwerking met Microsoft. Dit partnership is een logische vervolgstap in de productstrategie van Acto. “De oplossingen die wij voor onze klanten maken, moeten we snel en flexibel kunnen ontwikkelen en implementeren. Door gebruik te maken van de kennis van Microsoft en de Microsoft cloud-oplossingen, kunnen we dit realiseren,” aldus William Zegers, algemeen directeur van Acto. Flexibiliteit, mobiliteit en een snelle time-to-market zijn drie van de speerpunten van Acto, dat sinds 2014 na een managementbuy-out als onafhankelijk softwarebedrijf opereert. Om toe te treden tot deze cloud alliance, heeft Acto zijn oplossingen door Microsoft laten certificeren voor onder andere Azure en SQL Server. “Dit is voor ons en onze klanten een logische belangrijke volgende stap in flexibiliteit, openheid en integreerbaarheid van onze ERP-oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de integratie van Microsoft Power BI,” aldus Zegers. “De diverse apps waarmee wij de ERP ontsluiten voor een zeer grote groep gebruikers, zijn dankzij het Azure-platform op een veilige, snelle en flexibele manier te benaderen. Het maakt niet uit of het nu een Apple, Android, Windows telefoon, tablet of pc is.”

Rekenprogramma voor het ontwerpen van leidingisolatie

Gepubliceerd op

Het correcte ontwerp en de juiste installatie van een isolatielaag zijn belangrijke factoren voor de veiligheid en energie-efficiëntie van HVAC-systemen. Net zoals bij de isolatie van gebouwen, is het belangrijk om bepaalde leidingen, kanalen en installaties te voorzien van een optimale technische isolatie. Dit geldt vooral als er heel wat variabelen in aanmerking moeten worden genomen. Om het ontwerp en de samenstelling van HVAC-buizen en industriële leidingen eenvoudiger te maken voor bouwprofessionals, introduceert Paroc het rekenprogramma Paroc Calculus.

BIM modellen toetsbaar aan RVB BIM Norm

Gepubliceerd op

Kubus heeft een update uitgebracht van de Solibri KeyMember Editie. De belangrijkste nieuwe features zijn de mogelijkheden om een model te checken aan de RVB BIM Norm (Nederlands Rijksvastgoedbedrijf BIM Norm) en hoeveelhedenstaten uit te trekken op basis van de veel in België gebruikte BB/SfB. De RVB BIM Norm is opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met diverse BIM adviseurs. Het beschrijft de specificaties van BIM-extracten en de bestanden die hierbij aangeleverd dienen te worden. De RVB BIM Norm is onder andere bedoeld als prikkel voor partijen in het bouw- en beheerproces om met BIM te gaan werken en daardoor de faalkosten terug te dringen. De eisen waaraan een model moet voldoen volgens deze norm zijn nu te toetsen met een voorgedefinieerde regelset.

Service app van aircospecialist

Gepubliceerd op

Carrier Airconditioning introduceert de Carrier Service app, waarmee iedere gebruiker op elk gewenst moment service ondersteuning kan raadplegen via een smartphone of tablet. Deze app maakt het mogelijk om snel storingscodes op te zoeken met de bijbehorende correctieve actie, productdocumentatie te raadplegen, contact te maken met de Carrier Service Planning en ook altijd up-to-date te blijven van het laatste nieuws. De Carrier Service app is ontwikkeld door de service professionals van Carrier en is tevens offline te gebruiken, zodat storingscodes en documentatie nog steeds geraadpleegd kunnen worden in ruimtes zonder internet of wifi. De app is gratis te downloaden via iTunes en de Google playstore en voor iedereen beschikbaar met een Apple of Android smartphone en/of tablet.

Eneco neemt minderheidsbelang in softwarebedrijf voor gebouwtechniek

Gepubliceerd op

Simaxx, tot voor kort actief onder de naam Monavisa, is een joint venture van de ondernemers achter DWA en Webeasy. Eneco neemt een minderheidsbelang in het softwarebedrijf. Daartoe ondertekenden Eneco en Simaxx vandaag een overeenkomst. Met de investering in het jonge bedrijf richt Eneco zich nadrukkelijker op de markt van energiebesparing in en slimme aansturing van gebouwen.

Building Information Modelling (BIM) packages voor leidingontwerp

Gepubliceerd op

Wavin kondigt de lancering aan van haar nieuwe Building Information Modelling (BIM) packages voor leidingontwerp. Gebouwd in Revit, bevatten deze packages intelligente hulp die de Revit modelleur helpt om te komen tot een volledig ‘as built’ leidingontwerp. Tot nu toe werden voornamelijk generieke leidingsystemen gebruikt in BIM projecten. De beperkte beschikbaarheid van Revit packages voor leidingsystemen en de complexiteit van het kiezen van de juiste hulpstukken in een leidingsysteem was de grootste hindernis tot op heden. Een voorbeeld van de intelligente hulp, waar Wavin patent op heeft aangevraagd, is de oplossing voor de verbindingen in een binnenrioleringssysteem. In een gemiddeld binnenrioleringssysteem zijn enkele honderden verschillende verbindingen te maken. Elke verbinding kan bestaan uit een enkel hulpstuk (bijvoorbeeld een verloop of T-stuk) tot een combinatie van zes verschillende hulpstukken. Wavin heeft dit meest complexe deel van het leidingontwerpen opgelost door vooraf alle beschikbare mogelijkheden te programmeren. Alle hulpstukken die nodig zijn voor een verbinding zijn automatisch in te voegen met één muisklik. Wavin maakt dit mogelijk zonder door catalogi te hoeven bladeren, of dat men gedetailleerde kennis van de product portfolio hoeft te hebben.

Veiligheidsapp moet ongevallen op de werkvloer voorkomen

Gepubliceerd op

ISS Facility Services heeft een veiligheidsapp ontwikkeld die ongevallen op de werkvloer helpt voorkomen. De ISS HSE-app, die medewerkers bovendien belangrijke informatie geeft bij noodsituaties, is gratis beschikbaar in de App store (iOS) en via Google Play. Volgens gegevens van de RIVM krijgen jaarlijks 230.000 werknemers een arbeidsongeval, ruim 600 slachtoffers per dag. Een derde van deze slachtoffers kan door hun ongeval (tijdelijk) niet meer werken. Tachtig tot negentig keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn bijna 2 doden per week.

Slimmer samenwerken met serviceportaal

Gepubliceerd op

Heldere, juiste en tijdige communicatie is essentieel bij het onderhouden van een goede relatie met uw klant. Het Acto serviceportaal op basis van Microsoft SharePoint, kan u hierbij helpen en geeft uw klant inzicht en overzicht in de status van de storingen, het servicecontract en de afgesproken prestaties (KPI’s). Daarnaast fungeert het tevens als portaal voor de facturen en rapportages. Alle informatie op een plek. Het serviceportaal is ontwikkeld voor uw klanten of de locatiebeheerders van uw klanten en biedt hun direct inzicht in de voortgang van de meldingen, de onderhoudsplanningen en belangrijkste servicestatistieken. Uw klant heeft direct antwoord op zijn vragen en bespaart uw interne organisatie veel tijd die anders kwijt is aan onnodig telefoon- of e-mailverkeer. Het geeft u rust en ruimte op de toch vaak al hectische serviceafdeling.

Realtime inzicht in kosten en resultaat van projecten

Gepubliceerd op

Actuele informatie rond projectplanning en automatische registratie van (reis)uren en kilometers worden niet alleen gebruikt om facturen snel en correct de deur uit te krijgen, salaris en reiskostenvergoeding op de cent nauwkeurig uit te betalen, maar vooral om vast te stellen of de gebudgetteerde kosten en uren versus de gerealiseerde kosten en uren in de pas lopen. Zodat er een betrouwbare projectprognose gemaakt kan worden.
Veelal worden de uren en kosten nu nog op verschillende manieren handmatig genoteerd en verwerkt. Maar met de oplossing van ITmobile in combinatie met Acto is dat verleden tijd. Met deze oplossing plant u uw medewerkers eenvoudig in en dankzij de voertuigregistratie wordt de besteding van uren automatisch aangeleverd in uw projectadministratie. U heeft dus altijd direct inzicht in de planning, voortgang en bewaking. En dat allemaal volledig automatisch en geïntegreerd.

‘Snelste BIM-modeller’ verder ge-upgraded

Gepubliceerd op

Arkey systems heeft Adomi 2016 gereleased. De nieuwe versie van de CAD/BIM modeller van Arkey systems heeft zowel in perfomance als functionaliteit opnieuw een grote ontwikkeling doorgemaakt. Nieuw in Adomi 2016 zijn de dynamische views. Dit betekent dat wijzigingen in het model direct aangepast worden in de view-bestanden, uitzonderlijk is de snelheid waarmee er tussen modellen, views en plots gewisseld kan worden. Adomi 2016 heeft ook de bijzondere functionaliteit waarbij de 3D informatie wordt gebruikt voor het produceren van een 2D tekening. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de 2D-weergave van kruisende leidingen afhankelijk is van de hoogte van de leidingen. Het is in Adomi 2016 nu ook mogelijk om IFC modellen als externe referentie te gebruiken.
Ook is het in Adomi 2016 mogelijk om grote projecten te realiseren zonder hierbij te hoeven ‘splitsen’. Verdere ontwikkeling van de perfomance heeft de positie van Adomi 2016 als snelste BIM-modeller nog verder versterkt. Ook zonder zware hardware zijn grote projecten in Adomi snel geladen en soepel in gebruik.

Softwareontwikkelaar voor de installatiebranche start met traineeship

Gepubliceerd op

Vanaf 1 maart start Stabiplan met een traineeship. Dit traineeship is gericht op net afgestudeerden met minimaal een afgeronde HBO-opleiding die zichzelf graag willen ontwikkelen in een ambitieuze en internationale omgeving. Tim Blok, recruiter bij Stabiplan, vertelt: “Het traineeship start 1 maart en we hebben er ontzettend veel zin in om jong talent op te leiden binnen Stabiplan en hen te begeleiden in het proces van nieuwkomer tot volledig meedraaiend medewerker van Stabiplan.”

Meetrapportage met gratis EuroSoft mobile app

Gepubliceerd op

De EuroSoft mobile app is nu in staat een uitgebreid en overzichtelijk rapport te genereren van metingen met een BLAUWE LIJN Eurolyzer STx. Dit meetrapport bevat enkele handige functies voor de Energie Service Specialist die werkt volgens OK-CV.