ISSO heeft de Energy Advice Service van The Sustainables gevalideerd. Met dit softwarepakket kunnen berekeningen voor woningen worden gemaakt die een realistisch beeld geven van mogelijke verduurzamingsmaatregelen. De software voldoet aan de gestelde eisen om het Validated by ISSO-certificaat te mogen voeren.

Op verzoek van The Sustainables heeft ISSO een controle uitgevoerd op de software aan de hand van de richtlijnen die zijn vastgelegd in de ISSO-publicaties en de NTA 8800.

Gevalideerde besparingen
“Wij hebben veel opdrachtgevers die onze software afnemen, zoals het consumentenplatform HomeQgo”, aldus Sander Verhoeff, consultant techniek & proces innovatie bij The Sustainables. “Aan de hand van het Validated by ISSO-certificaat willen we laten zien dat de berekeningen realistische besparingen geven. Zo berekent de software gemiddeld 120.000 opties door om tot een advies te komen. En kijkt de software naar verschillende opties, zoals vloer-, muur-, glas- en dakisolatie, HR ketels en hybride en all-electric warmtepompen. Het juiste advies begint dan onder andere bij het berekenen van de juiste besparingen”, zegt Verhoeff. The Sustainables hecht waarde aan kwaliteit die bekrachtigd is met het ISSO-certificaat. Verhoeff: “Op deze manier kunnen wij de consumenten een goed advies geven met gevalideerde besparingen. En kunnen we ons steentje bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.”

Online tools
The Sustainables biedt oplossingen die de verduurzamingsmogelijkheden in kaart brengen en daarmee de aanschaf van toepassingen inzichtelijk maken. Dat doen zij door slimme online tools te bouwen om woningen op afstand in te meten. En de mogelijke verduurzamingsmaatregelen per woning door te rekenen.

Validated by ISSO
Op verzoek kan ISSO een controle uitvoeren op producten en diensten van bedrijven die op ISSO-kennis gebaseerd zijn. Een positieve beoordeling wordt bekrachtigd met het Validated by ISSO-certificaat. Het certificaat garandeert een zekere kwaliteit en is een officiële bevestiging.