Digitaal werken is sterk in opmars in de bouw- en installatietechniek. Met het Model Kwaliteitsborging Gebouwde Omgeving (MKGO) introduceert ISSO een instrument voor het (digitaal) borgen van de kwaliteit. MKGO functioneert zowel tijdens de daadwerkelijke realisatie van het bouwwerk maar borgt ook de kwaliteit van het voortbrengingsproces gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw.

MKGO is de opvolger van het Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties, beschreven in ISSO/SBR-publicatie 347. Het MKGO is bruikbaar in de gehele gebouwde omgeving; van woningbouw tot utiliteit en voor zowel bouwkundige als technische installaties. In de eerste plaats werd dit model ontwikkeld om digitale informatie naar softwaretoepassingen te kunnen vertalen en in te passen. Deze digitaliseringsslag vraagt om een bouwbreed geaccepteerde structuur.

Bouwbreed geaccepteerd
“Omdat de MKGO-structuur de hele levenscyclus van een gebouw meegaat, van initiatieffase tot en met ontmanteling, is het een verstrekkend instrument. Het model reist als het ware mee met een gebouw tijdens de hele levensduur”, vertelt Michel Verkerk, operationeel directeur van ISSO. De MKGO-structuur is primair bedoeld om deze digitaal binnen softwaretoepassingen te kunnen toepassen en vertalen. “Om deze digitaliseringsslag te kunnen maken was een bouwbreed geaccepteerde structuur noodzakelijk. De oude MKK-structuur is nu feitelijk door geëvolueerd naar MKGO en biedt dus een zeer complete projectfasering voor de installatie- én bouwwereld.”

Koppelen van taken, kennis of tools
Via de nieuwe modelstructuur komen de referentieprocessen en standaard taken voor gebruikers in de hele bouw- en installatiesector beschikbaar. Vanuit die taakgerichte omschrijvingen kan men ook een koppeling leggen met wat professionals en vakmensen moeten kennen en kunnen: de ontwikkeling van competenties om een bepaalde taak te kunnen uitvoeren. Hiermee ontstaat een verrijking van MKGO ten behoeve van taakgericht werken, leren en ontwikkelen van vakmensen. De structuur van MKGO voorziet ook in het toekennen van taken aan de verschillende partijen en rollen van de deelnemers aan het primaire proces, passend bij de gekozen organisatievorm. Daarmee is het voor de deelnemende partijen duidelijk welke partij welke werkzaamheden uitvoert, en welke rol deze partij heeft.

Toepassing bij BIM
Een nieuwe publicatie, of eigenlijk een herziening, waarin de MKGO al direct zal worden toegepast is ISSO-publicatie 109 ‘Starten met een BIM’. Deze publicatie bevat straks alle kennis die de BIM-manager nodig heeft zodra hij of zij het Bouw Informatie Model binnen zijn of haar bedrijf opstart of op een projectmatige wijze implementeert. De publicatie geeft alle nodige handvatten, maar sluit ook aan bij de internationale ISO 19650, de norm voor digitalisering van processen, waarmee veel bedrijven momenteel bezig zijn.
“Het MKGO sluit overigens ook naadloos aan bij het DigiVaardig programma van digiGO. Zoals elke sector digitaliseert ook de ontwerp-, bouw, en technieksector in een heel hoog tempo. Met het programma DigiVaardig willen we vakmensen voorzien van de juiste digitale vaardigheden en een digitale mindset. MKGO is daarvoor, naar ons idee, een randvoorwaarde”, zegt Verkerk. Wie over de MKGO-structuur wil beschikken, vindt deze in Deel 9 van het Handboek Bouw- en Installatietechniek. Deel 9 is voor iedereen met een ISSO-profiel beschikbaar in ISSO Open.