Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 94 seconden

ISS_HSE-1HomeISS Facility Services heeft een veiligheidsapp ontwikkeld die ongevallen op de werkvloer helpt voorkomen. De ISS HSE-app, die medewerkers bovendien belangrijke informatie geeft bij noodsituaties, is gratis beschikbaar in de App store (iOS) en via Google Play. Volgens gegevens van de RIVM krijgen jaarlijks 230.000 werknemers een arbeidsongeval, ruim 600 slachtoffers per dag. Een derde van deze slachtoffers kan door hun ongeval (tijdelijk) niet meer werken. Tachtig tot negentig keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn bijna 2 doden per week.

“Goede prestaties worden geleverd door gezonde mensen, die op basis van veilige werkprocessen en de juiste uitrusting werken”, zegt Mark Steinbusch, manager Quality Health Safety & Environment van ISS Facility Services, het bedrijf dat de app ontwikkelde. “Beleidmakers en bedrijfsleiders moeten er altijd naar streven om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te garanderen.”

Volgens ISS heeft onderzoek het afgelopen jaar inzichtelijk gemaakt dat een flink deel van de potentiële risico’s valt af te dekken door heldere voorlichting, instructie en real time informatie. Het bedrijf besloot daarom een applicatie te ontwikkelen die de medewerkers op de werkvloer direct inzicht biedt bij vraagstukken over veiligheid. De kennis van meerdere industrieën en diensten en de potentieel risicovolle activiteiten die daarbij horen kwamen goed van pas bij de ontwikkeling van de praktische tool.

De app geeft medewerkers belangrijke informatie bij noodsituaties. Voordat zij aan het werk gaan kunnen gebruikers er een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) mee afnemen. Dankzij de camerafunctie op de telefoon kunnen zij bovendien per direct incidenten doorgegeven aan de Servicedesk. Daarnaast kunnen de gebruikers via de tool instructiefilmpjes bekijken.

Medewerkers kunnen een symbolenherkenner gebruiken om te begrijpen wat een bord of etiket betekent. Ook kunnen zij informatie bekijken over persoonlijke beschermingsmiddelen en veilige werkgewoonten. Via pushberichten ontvangt de app-gebruiker informatie over actuele thema’s. Op die manier is het ook eenvoudig om veiligheidscampagnes uit te rollen.