Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 221 seconden

Bouwen met Staal, de Staalfederatie Nederland en de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw hebben een overeenkomst gesloten met Ketenstandaard Bouw en Installatie en 2BA, waardoor gebruik kan worden gemaakt van de standaards ETIM en SALES en de brancheproductnummer datapool 2BA, die in de bouw- en installatiesector op brede schaal worden gebruikt voor digitale informatie-uitwisseling. Het afgelopen jaar is met succes een aantal pilots uitgevoerd om de haalbaarheid te testen van de onderlinge digitale communicatie op basis van deze standaards.

Het grote voordeel van de samenwerking is dat de staalbranche gebruik kan maken van de jarenlange ervaring die in de bouw- en installatiebranche is opgedaan met digitaal samenwerken volgens standaards.  Bovendien levert de staalbranche ook producten en diensten aan de bouw- en installatiesector, waarmee ook de digitale aansluiting met die sector is gerealiseerd. ETIM wordt beheerd door ETIM International. Daardoor is gegarandeerd dat de voor de staalbranche in Nederland ontwikkelde classificatie ook in de andere 16 landen die bij ETIM aangesloten zijn kan worden gebruikt. Dit is voor de steeds internationaal werkende staalbranche een belangrijke meerwaarde van de samenwerking. 

Het gebruik van een datapool geeft een enorme versnelling aan de invoering van digitale samenwerking. Door gebruik te maken van 2BA kan de staalbranche direct op een hoog niveau in stappen. Dit bevordert de acceptatie bij de bedrijven en daarmee hoeft de sector niet zelf een datapool te ontwikkelen, wat veel tijd en geld kost.

Pilot-deelnemers
Aan de pilots hebben Geurts-Jansen, Kampstaal, Oostingh Staalbouw Katwijk, ODS, DeltaStaal, ArcelorMittal, J. van den Berselaar Constructie meegedaan samen met de softwarehuizen van INAD, Matrix, Liemar, Construsteel en Datamex. De pilot, waarin de H en I profielen als voorbeeld zijn gebruikt, heeft aangetoond dat de toegepaste technologie en de standaarden praktisch toepasbaar zijn. Dat resulteert in lagere transactiekosten per order en certificaat, factuur en vrachtbrief in de keten.

Forse besparingen
Op dit moment sluiten informatiesystemen van staalproducent, handelaar en staalverwerker niet op elkaar waardoor dezelfde informatie, steeds opnieuw door mensen moet worden vastgelegd. Doordat de informatiesystemen aansluiten op de SALES-standaard kan de informatie automatisch worden uitgewisseld tussen de informatiesystemen, zonder menselijke tussenkomst. Dit levert een forse verlaging op van de transactiekosten in de gehele staalbranche.

De ETIM-standaard biedt staalproducenten de mogelijkheid om op uniforme wijze productgroepen, -klassen en -kenmerken en waarden van hun producten vast te leggen, waarop handelaren en staalverwerkers kunnen zoeken in digitale datapools, die ETIM ondersteunen. Door het gebruik van de datapool van 2BA kunnen producenten deze productdata op één plek afleveren en de handelaren en staalverwerkers kunnen de productgegevens van alle deelnemende staalproducenten op één plek ophalen. Dat scheelt heel veel bilaterale contacten. Doordat de bij 2BA aangeleverde data aan minimale kwaliteitseisen moet voldoen gaat de datakwaliteit enorm omhoog, waardoor veel miscommunicatie en fouten worden voorkomen. Doordat ETIM ook 3D data kan bevatten kunnen de gegevens van de staalproducenten ook gebruikt worden in de BIM-omgeving van staalverwerkers van waar uit de aansturing van machines kan worden gerealiseerd. Dit leidt tot meer toegevoegde waarde door kortere doorlooptijden, kleinere series, betere kwaliteit en ‘just in time’ levering.

Ketenstandaard Bouw en Installatie
Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie stimuleert elektronische datacommunicatie in de bouw en installatiesector en beheert de standaards artikelidentificatie (GS1) en elektronische communicatie van artikel-, product-, en transactie-informatie (SALES) en vertegenwoordigd Nederland binnen ETIM International. Ketenstandaard heeft ruim 1000 leden met vele gebruikers en wordt breed gedragen door partijen in de bouw en installatiesector. Ketenstandaard is lid van ETIM International, die de ETIM-standaard beheerd en waar 16 landen bij zijn aangesloten. Doordat in de ETIM-classificatie codes worden toegekend aan productgroepen, klassen, kenmerken en waarden kan de vertaling naar andere taal met één muisklik worden gemaakt.

2BA
2BA is dé neutrale datapool van handels- en productgegevens in de installatiebranche. Producenten, importeurs, groothandels en installateurs kunnen terecht bij 2BA om informatie met de centrale database uit te wisselen. Deze uitwisseling gebeurd via uniforme bestanden die voldoen aan de SALES- standaard. Daarnaast is 2ba ingericht volgens het ETIM-classificatiemodel. Data afnemers kunnen via deze uniforme bestanden de data automatisch binnenhalen naar hun software. Installateurs gebruiken deze data bijvoorbeeld in een calculatie, bestelling of tekening. Groothandels gebruiken de data voor publicatie op hun eigen website en ter verrijking van hun eigen artikelinformatie. Voor Fabrikanten, en importeurs fungeert 2BA als één centraal punt waar product- en handelsgegevens worden beheerd en geëxploiteerd. In veel gevallen is het compleet hebben van artikel- en productgegevens volgens de ETIM standaard bepalend voor opname en handhaving van artikelen van fabrikanten bij groothandels.