Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

DGMR Bink Software introduceert een module voor warmteverliesberekeningen waarin de vernieuwde ISSO-publicaties 51, 53 en 57 zijn geïntegreerd. Er zijn transmissieberekeningen opgenomen volgens de aangepaste Europees norm NEN-EN 12831. Hiermee kan het warmteverlies berekend worden voor woningbouw (51), utiliteitsbouw lager dan 4 meter (53) en utiliteits- en industriebouw hoger dan 4 meter (57)

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwste Warmteverliesmodule Bink 9 zijn:
-Hoogte van gebouwen in de ISSO 53 is tot 4 meter en in de ISSO 57 groter dan 4 meter
-Opwarmtoeslagen voor bedrijfsbeperking is aangepast
-ISSO 57 heeft nu specifieke formules voor utiliteit- en industriegebouwen
-Ontwerpbuitentemperatuur wordt nu aan de hand van de tijdconstante bepaald
-Warmteverlies door buitenluchttoetreding (infiltratie en ventilatie) is aangepast
-Ondersteuning voor deuren die continu open staan in utiliteitsgebouwen is toegevoegd
-Bepaling van Uequiv,k bij warmteverlies naar de grond is aangepast
-De exacte methode volgens NEN 1068 om HT,ie  (het specifiek warmteverlies naar de buitenlucht) te bepalen bestaat niet meer. Bink biedt deze optie nog steeds aan
-De forfaitaire toeslag voor lineaire thermische bruggen (0,1 [W/(m2K)] in de vorige norm) om HT,ie te bepalen komt nu uit een tabel (er zijn dus meerdere waardes mogelijk)

Koppeling met BIM
Voor de warmteverliesberekeningen kan gebruik worden gemaakt van BIM-modellen en CAD-tekeningen. Bouwfysische eigenschappen conform ISSO 60, NEN 1068, NPR 2068 en het Bouwbesluit kunnen automatisch vanuit BIM-modellen worden overgenomen of worden toegevoegd in BINK Builder. Hetzelfde geldt voor gebruikersoppervlakten zoals bepaald volgens NEN 2580.

Naast BIM-modellen kunnen ook CAD-tekeningen in DXF en SketchUp modellen worden geïmporteerd.

Voor Bink-klanten met een abonnement of onderhoudsovereenkomst is de update naar de nieuwe Warmteverliesmodule automatisch beschikbaar.

Bron: Kapitein Jacobs Kapitein Architecten