Marco van Alen, accountmanager en voormalig trainer bij Zehnder, komt het regelmatig tegen: ventilatiesystemen die niet naar behoren functioneren doordat er fouten zijn gemaakt bij de installatie of het inregelen. Dat is zonde, vindt hij, want “met een korte training en wat oefening heb je het correct installeren en inregelen van een WTW-systeem zo onder de knie.” Welke installatie- en inregelfouten komt hij het meest tegen én hoe kun je ze voorkomen.

 1. De droogsifon is (niet goed) toegepast
  Met stip op 1 staat het niet, of niet goed, toepassen van een droogsifon. Pas je bijvoorbeeld een standaardsifon toe in plaats van een droogsifon? Of plaats je de droogsifon aan de kant van de toevoerlucht in plaats van de afvoerlucht? In beide gevallen blijft condenswater dat met de lucht uit de woning afgezogen wordt, in de WTW-unit staan. Dit kan rampzalige gevolgen hebben: denk aan lekkage, kortsluiting en ernstige beschadiging van de ventilatie-unit. Doordat condensatie voornamelijk optreedt in de winter, wordt deze installatiefout soms pas maanden later ontdekt. Controleer dus altijd voor je begint met inregelen of er een droogsifon is toegepast en of deze aan de juiste kant van de ventilatie-unit is aangesloten.
 2. Geluiddempers ontbreken
  Op plek 2 van meest gemaakte fouten staat het ontbreken van geluiddempers. De regelgeving bepaalt dat het geluid van een ventilatiesysteem in een verblijfsruimte nooit 30 dB(A) mag overschrijven. Ga je inregelen zonder dat er geluiddempers zijn toegepast, dan wordt het behalen van dit lage geluidsniveau een hele uitdaging. Maak het jezelf daarom makkelijk en creëer maximaal wooncomfort door geluiddempers toe te passen.
 3. Inregelen met alleen de ventielen
  Het starten bij de ventielen bij het inregelen van het ventilatiesysteem, is een derde veelgemaakte fout. De echte start hoort namelijk bij de ventilatie-unit zelf te liggen. Ter illustratie: je gaat inregelen bij een woning waar 200 m3/h behaald moet worden. Bij het meten van de totale luchthoeveelheid blijkt er 300 m3/h de woning in te komen. Wat veel installateurs doen, is het ‘smoren’ (dichtdraaien) van de luchtventielen tot de 200 m3/h wordt gemeten. In de praktijk betekent dit dat niet het totale luchtdebiet wordt verminderd. In tegendeel: de ventilatie-unit doet extra hard z’n best om de lucht door de kleine spleet te drukken die overblijft in de ventielen. Het gevolg? Comfortklachten als geluid en tocht. De juiste stap die bij een te hoog debiet moet worden ondernomen, is het terugschroeven van het debiet op de ventilatie-unit. Dit brengt naast comfort voor de eindgebruiker, ook energiebesparing met zich mee.
 4. Meten met de ventielen deels dicht
  Voor je de hoeveelheid lucht per verblijfsruimte gaat inregelen, moet het totale luchtdebiet voor de woning op orde zijn. Daarvoor moet je meten. Dat brengt ons op fout nummer 4: meten met de ventielen deels dicht. Om comfortklachten te voorkomen en het energiegebruik van het ventilatiesysteem optimaal te houden, is het van belang om de ventielen niet onnodig ver dicht te hebben staan. Een ‘gesmoord’ ventiel verhoogt namelijk de luchtweerstand. Zorg daarom dat alle ventielen volledig openstaan, voordat je het totale luchtdebiet gaat meten en instellen.
 5. Het verste ventiel is gesmoord
  Is het ventiel dat het verste weg is van de ventilatie-unit (gedeeltelijk) gesmoord? Dan heb je waarschijnlijk de ventilatie-unit onnodig hard staan. Dit maakt het ventilatiesysteem minder zuinig en minder stil. Voorkom deze fout door te beginnen met inregelen met alle ventielen open, waarbij je het totale luchtdebiet aanpast op de ventilatie-unit. Als het goed is, houd je na het instellen van de andere ventielen precies genoeg lucht over voor de laatste ruimte.
 6. Er zijn plooibochten toegepast
  De zesde, meest gemaakte fout is het toepassen van plooibochten. Veel installateurs willen kosten besparen door geplooide bochten toe te passen in plaats van gladde bochten. De lucht die door de bochten heengaat zal botsen tegen de plooien. Dit zorgt voor extra weerstand waardoor de ventilatie-unit harder moet draaien. Dit resulteert in meer geluid en hogere energiekosten. Niet ideaal dus! Hetzelfde gebeurt wanneer een geluiddemper in een rare bocht wordt gewrongen. Pas dus gladde bochten toe en zorg dat er voldoende ruimte is om de geluiddemper recht te monteren.

Volg een training
De gouden tip om bovenstaande fouten te voorkomen is volgens Marco het volgen van een training bij de Zehnder Academy. Marco: “Je kunt kosteloos een training volgen. Het is dé perfecte manier om in korte tijd veel kennis op te doen. De Zehnder Academy is een plek om ervaringen uit te wisselen en te oefenen zonder consequenties. Daarnaast zijn de trainingen ook gewoon heel leuk. Trainer Gerben-Jan zal vol passie z’n expertise met je delen.”

CTA: Bekijk het trainingsaanbod: https://www.zehnder.nl/service/trainingen-ventilatie.

Masterclass ‘Ventilatie in Scholen’

Het ventileren van klaslokalen is integraal onderdeel geworden van de strijd tegen corona. Met de masterclass ‘Ventilatie in Scholen’ speelt ...

Ventileren is een werkwoord

Goed nieuws, op woensdag 14 juli jl. heeft de Tweede Kamer bijna unaniem meerdere moties aangenomen waardoor nu eindelijk is ...

Ventileren met één extractiepunt voor multifunctionele open ruimtes

Slaap- en badkamer worden steeds vaker in één multifunctionele open ruimte gecombineerd. Via het centrale Renson vraaggestuurde C+ ventilatiesysteem kan ...

Tien jaar diffuus ventileren van grote gebouwen

 BaOpt Nederland bestaat tien jaar. Het oorspronkelijk in Duitsland ontwikkelde principe van diffuus ventileren, brengt klimaatproblemen in grote, hoge en ...