Een groep van circa dertig BIM specialisten uit de bouwsector heeft afgelopen voorjaar gesproken over het Level of Detail (LOD) in een BIM. Het belangrijkste probleem met het huidige LOD is dat deze niet smart en niet specifiek (genoeg) is. Een oplossing zien de BIM specialisten in de mogelijkheid om het detailniveau en de gegevensbehoefte per discipline aan het specifieke beslissingsmoment te koppelen, los van de fasen volgens de DNR.

Het BIM-LOD is bedoeld om de informatieoverdracht binnen de BIM werkmethodiek te verbeteren. Toch leidt deze in de praktijk vaker dan men lief is tot verwarring en discussie. Kennisvereniging TVVL startte daarom het project BIM-LOD, geïnitieerd door de Triple BIM Community, waarmee ze een verbetering tot stand wilde brengen. Tijdens vier gestructureerde sessies zochten de vakmensen naar werkbare oplossingen voor het belangrijkste probleem in het huidige BIM proces: het formuleren van een duidelijke en uniforme definitie van een LOD. De conclusie na de vier sessies is dat het huidige systeem met LOD in de Nederlandse praktijk niet werkbaar is. In plaats daarvan moet er een nieuwe, sectorbrede systematiek komen.

Geen uniforme LOD-definitie
Een efficiënte BIM valt of staat met goede afspraken en betrouwbare informatie. Daar moet BIM-LOD aan bijdragen. Maar de term zelf geeft vaak meer verwarring dan houvast. LOD kan staan voor ‘Level of Development’ (American Institute of Architects), ‘Level of Detail’ of ‘Level of Definition’. Welke naam dan ook, BIM-LOD bepaalt welke informatie in de fases van ontwerp, bouw en beheer moet vastliggen. Tijdens de eerste workshops zijn de drie meest prominente problemen geïdentificeerd, die vervolgens in de sessies verder zijn uitgewerkt. Deze drie zijn:
- Via LOD proberen we LOG (geometrie) en LOI (informatie) in één format te duwen.
- Partijen hebben verschillende informatiebehoeften per discipline, per component en per fase.
- De opdrachtgever weet niet goed wat hij vraagt.

LOD koppelen aan beslismomenten
Omdat het huidige LOD niet smart en niet specifiek (genoeg) is, ontstaat veel onduidelijkheid. Of, zoals veel deelnemers opmerkten, de huidige wijze waarop we nu het LOD, de mate van detaillering gebruiken, past niet in ons bouwproces met de fases die wij volgens de DNR hanteren. Volgens de BIM specialisten moet het mogelijk zijn om het detailniveau en de gegevensbehoefte per discipline aan het specifieke beslissingsmoment te koppelen, los van de fasen volgens de DNR.

Alternatieve structuur uitgewerkt
Om te laten zien hoe dit in de praktijk kan werken, is er tijdens de laatste sessie een alternatieve structuur uitgewerkt voor een LOD op basis van de discipline Brandveiligheid tijdens het beslismoment Vergunningsaanvraag (WABO/DO). Daaruit kwam een duidelijk bewijs naar voren dat je Geometrie en Informatie (LOG en LOI) moet splitsen. Voor een heldere en goed werkbare LOD is het noodzakelijk om op beslismomenten (bouwaanvraag, aanbesteding, enz.) te sturen. Dit zal een onlosmakelijk onderdeel moeten zijn van de methode die we in Nederland willen hanteren. En dat geldt ook voor de conclusie dat we LOD niet op model maar op objecten moeten toepassen.

Draagvlak creëren
Om te zorgen dat de uitwerking, de conclusie en het voorstel van de BIM-specialisten uiteindelijk hun weg naar de markt vinden, gaat een afvaardiging van de Triple BIM Community hier draagvlak voor creëren. Daarvoor presenteren zij de conclusies bij de Bouw Informatie Raad (BIR) en het DSGO-team van de DiGiDeal, waarbij zij ook een plan voorleggen over de voortzetting van het traject. In die nieuwe uitwerking voor de Nederlandse markt is geen plaats voor de term LOD; uitkomst van de vier sessies is dat de term LOD inmiddels ‘besmet’ is geraakt, wat de effectiviteit van de uitwerking en implementatie negatief beïnvloedt.