Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 70 seconden

bremanBreman Installatiegroep implementeert Office 365. Het bedrijf wil de informatiedeling verbeteren door met één platform voor kennisdeling en samenwerking in de keten te gaan werken. Deze implementatie moet de vindbaarheid van documenten verbeteren en er zal nu altijd gewerkt worden met de laatste versie van documenten. Breman kiest voor een gefaseerde aanpak voor de uitrol van Office 365 in de organisatie. Elk kwartaal worden nieuwe releases gelanceerd. In de tussentijd worden deze getest en waar nodig bijgestuurd.

Klaas Kanis, Manager Informatiemanagement & ICT bij Breman: “We zijn eerst op zoek gegaan naar een geschikt platform om de samenwerking op te zetten. We kwamen uit bij Office 365. Vervolgens zijn we gaan zoeken naar een betrouwbare partner met wie we een langetermijnrelatie konden opbouwen. CTB xRM bleek deze partner te zijn. Gelijk vanaf het begin van het selectieproces werd duidelijk dat CTB xRM verstand heeft van onze markt. Door hun kennis en expertise van de installatiesector spreken we dezelfde taal.”

Yuri Ramdhani, Managing Director van CTB xRM: “Bedrijven als Breman werken samen met verschillende aannemers, onderaannemers en partners. Op grote schaal samenwerken met verschillende partijen is complex. We hebben al veel bedrijven begeleid in het proces naar eenduidig informatiemanagement. Vaak zien we dat de bedrijven de informatie niet centraal hebben verzameld, dit zorgt voor faalkosten en miscommunicatie. Met de implementatie van Office 365 wordt dit weggenomen en hebben bedrijven een centraal punt voor de samenwerking.”

[related_post themes=”text”]