Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 101 seconden

Installateurs hebben continu te maken met tal van uitdagingen en veranderingen. Installaties worden steeds complexer en nieuwe technieken, methoden en materialen ontwikkelen zich razendsnel. Tegelijkertijd vraagt de klant steeds meer om een totaaldienstverlener, één aanspreekpunt voor advies en iemand die de regie volledig overneemt. Ook verlangt de klant een ander afrekenmodel, waarin hij niet langer betaalt voor een enkele installatie. Hij koopt bijvoorbeeld geen airco, maar neemt een serviceabonnement bij de installateur voor de realisatie van een gunstig binnenklimaat. Deze veranderingen maken het noodzakelijk voor installateurs om flexibel om te gaan met hun dienstverlening.

Helaas werken veel installateurs met software die juist tegenwerkt in het realiseren van flexibiliteit. Voor ieder proces in het bedrijf wordt een losse IT-oplossing gebruikt, eilandautomatisering wordt dat genoemd. Dit zorgt voor traagheid en maakt dat het ontbreekt aan goed overzicht en inzicht. In een markt waarin marges onder druk staan en de eisen van de klant in hoog tempo veranderen, is flexibiliteit cruciaal. Darwin leerde het ons al: het is niet de sterkste of de intelligentste die overleeft, het is degene die zich het beste kan aanpassen.

Centraliseren
Wil de installateur overleven, dan zal hij klaar moeten zijn voor verdere ontwikkelingen en veranderingen. Door informatie rondom projecten, partners, voorraden, contracten en klanten te centraliseren, krijgt de installateur het inzicht en overzicht dat hij nodig heeft om sneller te kunnen schakelen met ketenpartners, klanten en leveranciers.

Met behulp van een goede inrichting van IT kan de installateur zijn bedrijfsprocessen digitaal centraliseren. Hierbij richt een ERP-systeem zich op de transactionele bedrijfsprocessen (zoals inkoop en planning) en een CRM-systeem op de relationele processen (zoals verkoop en het contact met klanten). Door dit op de juiste manier in te richten, kunnen installateurs op in ieder geval zes gebieden zichzelf verbeteren, namelijk:
1. Efficiëntere bedrijfsprocessen;
2. Integraal klantbeeld;
3. Slimmer samenwerken met ketenpartners;
4. Overzichtelijk verkooptraject;
5. Benutten van nieuwe technologische mogelijkheden;
6. Betere interne afstemming en samenwerking.Door:

Dirk Hesse, Business Consultant bij HSO.

In het september-nummer van InstallateursZaken zullen elk van deze zes gebieden uitgebreid worden toegelicht

[related_post themes=”text”]