Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 46 seconden

De berichten over bestellingen bij groothandels worden vaak in EDI/ICM-formaat via aparte communicatieservers verstuurd. Vanuit de Ketenstandaard zijn al enige tijd nieuwe XML-berichten voor de bouw en installatiebranche gedefinieerd voor (klad-)order, orderbevestiging, verzendbericht (pakbon) en factuur in een zogenaamd INSBOU-formaat. Voor de uitwisseling van deze berichten is nu een standaard communicatieprotocol beschikbaar.

Ketenstandaard Bouw en Installatie heeft samen met een aantal belanghebbende partijen (waaronder Acto) deze standaard webservice ontwikkeld (MessageService 3.0.). Directe communicatie zonder tussenkomst van brokers of mail is hiermee mogelijk. U krijgt direct elektronische terugkoppeling op uw bestelling en eventuele afwijkingen, zodat u hierop actie kunt ondernemen.

Adoptie communicatiestandaarden
Acto heeft deze nieuwe communicatiestandaard geïntegreerd in ActoProject en ActoService. XML-berichten worden daardoor rechtstreeks tussen installateur en leverancier uitgewisseld. Na het verzenden van de order volgt direct automatisch de orderbevestiging van de leverancier in de Acto-software. Later worden ook de pakbon en factuur door de leverancier via dezelfde webservice automatisch uitgewisseld.