NEN training bij Technische Unie

Gepubliceerd op

NEN verzorgt sinds kort trainingen voor klanten van Technische Unie. De trainingen zijn bedoeld voor installateurs in de kleinzakelijke markt. De samenwerking begon met een succesvolle pilot, waarna het aanbod verder is uitgerold. Dit jaar zijn zo'n 500 vakmensen getraind.

NEN is gestart bij Technische Unie Alkmaar op de volgende vakgebieden:
-NEN 1010: de norm voor ontwerp en realisatie van veilige en goed functionerende elektrische installaties.
-NEN-NEN-IEC 60204-1: 'Elektrische uitrusting van machines'.
-NEN 3140: Vakbekwaam Persoon 'Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning)'.

Voor 2020 staan nieuwe trainingen op de planning.

Op onze nieuwsbrief abonneren