Gisteren mocht de 100e Feenstra-monteur het erkende certificaat CO-preventie in ontvangst nemen. Sinds juni 2019 voeren de Feenstra-opleidingscentra in Amsterdam en Capelle a/d IJssel ‘het InstallQ-keurmerk geaccrediteerd’. Sindsdien zijn de eerste monteurs gestart met de diagnostische en de theorietoets behorende bij het certificaat CO-preventie. Wanneer beide toetsen met goed gevolg zijn afgelegd, kunnen de vakmannen zich aanmelden voor het praktijkexamen in een van de twee opleidingscentra. Binnenkort worden ook de opleidingscentra in Eindhoven, Apeldoorn en Drachten geaccrediteerd. Feenstra vertrouwt erop dat hiermee haar monteurs ruim op tijd  gecertificeerd zijn.

Het honderdste certificaat  werd uitgereikt aan Rainaldo Visbeen: “Als monteur vind ik het belangrijk dat ik zelf mijn werk goed en veilig kan uitvoeren. Maar ik vind het even belangrijk – zo niet belangrijker – dat wanneer ik weg ga bij een klant, ik zeker weet dat de installatie veilig werkt. Ik vind het goed dat Feenstra ons de kans biedt de benodigde diploma’s te halen,  de vakinformatie bij te houden en veilig te werken conform de wettelijke voorschriften. Ondanks dat ik soms het idee heb dat ik sommige dingen na zoveel jaar werkervaring best wel weet, weet ik ook dat het niet verkeerd is zaken met regelmaat te herhalen en verder bespreekbaar te maken”.

Certificaat CO-preventie
Met de wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven die cv-installaties aanleggen kunnen installateurs aantonen dat zij deskundig zijn op het gebied van CO-preventie. Het certificaat wordt verplicht voor alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen, de luchttoevoer en de rookgasafvoer.

Eind aan onveilige praktijken door beunhazen
Directeur HRM van Feenstra, Maud Provily, laat weten dat Feenstra de wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven van harte heeft omarmt. Vakmanschap en Veiligheid zijn twee van de pijlers waar Feenstra haar bedrijfsvoering al jarenlang op richt. “Het is goed dat de overheid de stap heeft gezet deze uniforme erkenningsregeling in te voeren. De certificeringsregeling heeft een positief effect op de kwaliteit en levert veiligere cv-installaties op. Ik vertrouw erop, dat landelijk gezien, het aantal koolmonoxide-ongevallen drastisch zal dalen en dat er een eind komt aan onveilige praktijken door beunhazen.”

Op onze nieuwsbrief abonneren