Opleidingsbedrijf IW Nederland neemt de eigen huisstijl op de schop. Op 3 april worden een nieuwe website en huisstijl gelanceerd. De opleider wil daarmee vooral bereiken dat de organisatie beter herkend wordt als opleidingsbedrijf voor verschillende doelgroepen, van jonge instromers uit vmbo tot aan volwassen zij-instromers en professionals die zich verder in hun vak bekwamen door bijscholing of specialisatie.

“Vaak gaat er een verhaal schuil achter een nieuwe huisstijl, een reorganisatie of een fusie bijvoorbeeld. Hier niet”, legt Ronald Olij, voorzitter van IW Nederland, uit. “IW heeft een goede positie in de markt van opleidingen voor de installatiebranche. We bieden echter zo’n breed scala aan diensten en die bestrijken zoveel doelgroepen, dat we het nodig vinden om óók in de merknamen en in de huisstijl beter tot uitdrukking te brengen dat IW één loket is.”

Beeldtaal
Stichting IW Nederland bestiert zeven regionale opleidingsbedrijven, verspreid door het hele land. Onder de vlag van de stichting worden drie merken gevoerd: IW-BBL, IW ContractOnderwijs en IW WorkForce. Vanaf 3 april worden die merknamen omgedoopt tot: IW Leren & Werken, IW Training & Advies en IW Switch & Werk. Alle merken zijn herkenbaar aan hetzelfde IW-logo. “De nieuwe merknamen dekken de lading beter”, vindt Olij. “De beeldtaal maakt ze bovendien beter herkenbaar als IW-producten.”

Nieuwe merknamen
IW Leren & Werken verzorgt het BBL-onderwijs, de Beroeps Begeleidende Leerweg. Studenten combineren werken en leren. IW Training & Advies biedt scholing aan volwassenen die al in het arbeidsproces zitten en hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden of bijwerken. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de werkgever en de werknemer en is gericht op het verbeteren van de vaardigheden en het vergroten van de kennis van de werknemer op het gebied van installatie-, elektro- of koudetechniek. IW Switch & Werk is een tak van IW Nederland die zich richt op het opleiden en detacheren van volwassen zij-instromers in de installatiebranche.