Slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven is de belangrijkste oorzaak voor het tekort aan technici. Hierdoor past het profiel van potentiële werknemers niet bij de uitstaande vacatures. Dit vindt de technische sector zelf, zo blijkt uit recent onderzoek. Andere oorzaken zijn de vergrijzing en het imago van de branche. 

Het tekort aan goede technici is op allerlei niveaus merkbaar. Het grootste gemis aan technici wordt ervaren op mbo-4 niveau (46%). Maar ook op mbo-3- (23%) en hbo-niveau (21%) is er onvoldoende technisch opgeleid personeel. Technische organisaties zijn het hardst op zoek naar mediors met twee tot vijf jaar ervaring. Op dit niveau verwacht bijna de helft (47%) van de technische organisaties een tekort in de komende 5 jaar.

John Huizing, directeur bij ROVC, training- en opleidingsinstituut dat het onderzoek liet uitvoeren: “Dat er te weinig technisch geschoolde medewerkers in Nederland zijn, zorgt ervoor dat bedrijven naar andere opties gaan kijken. Het aandeel buitenlandse technici in Nederlandse bedrijven is bijvoorbeeld nog nooit zo hoog geweest. Een creatieve oplossing, maar het kan ook wat dichter bij huis gezocht worden. Technische bedrijven kunnen werknemers aannemen die op het eerste oog misschien niet aan de gestelde eisen voldoen. Dit omdat ze een andere opleiding hebben genoten of omdat het kennisniveau niet geheel bij de praktijk aansluit. Deze werknemers kunnen bijgeschoold of opgeleid worden. De technische branche krijgt er hierdoor werknemers bij en lost zo het tekort zelf op. Een win-win situatie.”

Aan het onderzoek deden ruim 1200 respondenten uit de technische branche mee. Ze geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek. De ROVC TechBarometer is gratis aan te vragen via de volgende link: www.rovc.nl/techbarometer.