Scholen in het mbo en hbo en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek-private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid.

 

Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Van deze groeiende samenwerking profiteren nu zo’n 84.000 studenten. Ook de bij ondernemersorganisatie Techniek Nederland aangesloten bedrijven participeren in dit netwerk.

Blij
Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie Techniek Nederland: ‘Mooi dat het netwerk van Katapult zo’n sterke groei doormaakt. De samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven is van groot belang om te zorgen dat er meer vakmensen met de juiste skills instromen in de technische sector. Juist in de techniek is de vraag naar vakmanschap groot is. We zien dat veel van de installatiebedrijven meewerken in pps-en om bijvoorbeeld huidige werknemers op te leiden in de nieuwe technologieën in verband met de energietransitie. Gezamenlijk zetten zo onderwijs en bedrijfsleven zich in voor de leerling en werknemer van de toekomst. Ik roep dan ook alle bedrijven in de installatiebranche en de technische detailhandel, met name de mkb-bedrijven, op om ook deel te nemen aan dit netwerk.’

Goed gekwalificeerde mensen reden voor meer deelname bedrijven
Uit de impactmeting blijkt dat de behoefte aan goed gekwalificeerd toekomstig personeel voor bedrijven en partners de belangrijkste motivatie is om deel te nemen in een pps. Bedrijven zien ook samenwerking met het onderwijs als een manier om de fundamentele veranderingen in beroepen en het vakgebied vorm te geven. Bedrijven voelen zich, meer dan voorheen, actief en intensief betrokken bij curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. In het mbo geldt een leven lang ontwikkelen als belangrijke reden voor deelname, terwijl binnen het hbo de toegang tot praktijkgericht onderzoek zwaar weegt. Uit de impactmeting blijkt verder dat maar liefst 42% van de pps-en zich nadrukkelijk richt op de door het kabinet geformuleerde maatschappelijke uitdagingen – zoals energietransitie en veiligheid.

Branche pps-en vormen fundament beweging
Naast de groei van het netwerk zijn in de impactmeting ook de partners van fieldlabs en publiek- private samenwerkingsverbanden in de technische branches in kaart gebracht. In totaal 5.575 partners vanuit onder andere fieldlabs Smart Industry, technische branches en de SBB zijn verbonden aan een van de 300 pps-en in het mbo en hbo. Het landelijk en regionaal verbinden van initiatieven voor verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt komt dus steeds beter tot stand. De historie van publiek-private samenwerking ligt met name bij de opleidingsbedrijven, ook wel branche pps-en genoemd. Zij vormen hiermee het fundament van de beweging die Katapult nu is. Met de groei van het netwerk is de pps gericht op scholing van beroepsgroepen uitgebreid naar het initieel onderwijs alsmede het verbinden van innovatie en scholing.

Ook samenwerken met het onderwijs?
De samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs is de manier om te zorgen voor voldoende jongeren die kiezen voor een technische opleiding. Wilt u ook meedoen? Kijk voor meer informatie op www.wijzijnkatapult.nl