Om eigenaren van koopwoningen te helpen minder energie te gebruiken, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken 87 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten. Met dit geld kunnen zij projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen in huis te nemen. Volgens Jan Peter Henstra van Henstra Installatie een “stap in de goede richting, maar er moet nog meer gebeuren.”

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: “Met kleine maatregelen kun je al veel energie besparen. Het scheelt in de energiekosten en draagt bij aan het wooncomfort. Bovendien is het een belangrijke stap naar meer duurzaam wonen.”

Kleine energiebesparende maatregelen
Met de regeling kunnen gemeenten zelf projecten opzetten die huiseigenaren helpen bij het verminderen van hun energiegebruik. Een voorbeeld zijn vouchers die huiseigenaren kunnen inzetten voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals het inregelen van de cv-installatie en het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. Of het geven van advies aan huiseigenaren over verdergaande energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Het doel is om met de regeling 1 miljoen huizen te bereiken.

Voorstellen
Gemeenten hebben tot en met 14 november 2019 om voorstellen voor projecten in te dienen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagproces. Gemeenten hebben tot eind 2020 om de projecten uit te voeren.

Reactie Installateur
Jan Peter Henstra is een specialist op het gebied van duurzame technieken en betrokken bij veel ‘vergroeningstrajecten’. De eigenaar van Henstra Installatie juicht de stap van de overheid toe, maar zegt dat er “nog meer nodig is. Allereerst ligt er een taak voor de installateur om zijn klanten te informeren over kleine besparende maatregelen. Dat laten ze helaas vaak nog achterwege.” Als voorbeeld noemt hij het waterzijdig inregelen. “Een maatregel waar je al snel 35% mee kan besparen.” Daarnaast adviseert hij in menig geval zijn klanten om een warmtepompboiler aan te schaffen. Is er meer geld voorhanden, dan kan de aankoop van LT-radiatoren bijvoorbeeld ook een zinvolle investering zijn.

Te veel focus op warmtepompen
Henstra betreurt de overkill aan aandacht voor grote, ingrijpende maatregelen, zoals de aanschaf van warmtepompen of PV-panelen. “Met kleine stapjes kom je ook al een heel end. Dat wordt dan vergeten.” Volgens de gedreven verduurzamer moeten niet alleen installateurs, maar ook gemeentes meer ruchtbaarheid geven aan het besparingspotentieel van dergelijke maatregelen. “Ik zie het hier al in Friesland, waar de ene gemeente bijeenkomsten organiseert om geïnteresseerde bewoners voor te lichten over verduurzaming en energiebesparing en de andere gemeente dat totaal achterwege laat.”

Op onze nieuwsbrief abonneren