WasCollege, het opleidingsinstituut van groothandel Wasco, is geaccrediteerd om examens voor Vakmanschap Warmtepomp af te nemen. Installateurs kunnen zich hier certificeren voor twee verschillende profielen: ‘ontwerper en adviseur’ en ‘werkverantwoordelijke’. Hierbij wordt er voor het profiel ontwerper en adviseur alleen een theoretisch examen afgenomen. Installateurs die zich richten op het profiel werkverantwoordelijke dienen een theorie- en praktijkexamen af te leggen. Na het behalen van het examen, wordt deze certificering bijgeschreven in het Vakpaspoort Techniek.

Het verschil in examinering hangt samen met de werkzaamheden van de installateur. Het examen – en daarmee de opleiding zelf – is bij ontwerper/adviseur dan ook gericht op het adviseren over warmtepompinstallaties, het ontwerpen en dimensioneren ervan, de kwaliteitscontrole en het beheer van de installatie. Voor het profiel werkverantwoordelijke gelden dezelfde onderwerpen, aangevuld met de volgende onderwerpen: het inregelen van een warmtepomp en de installatie, het inbedrijfstellen ervan en het verhelpen van storingen.

Geen F-gassencertificaat nodig
Installateurs en installatiebedrijven hoeven voor deze opleiding en het examen geen F-gassencertificaat te hebben. In het geval dat deelnemers in de praktijk (gaan) werken met koudemiddelen, moet daarvoor een aparte certificering behaald worden (BRL200/ BRL100) om te voldoen aan alle wetelijke eisen als installateur of installatiebedrijf.

Leren op je werkplek

Met de introductie van de nieuwe Resideo Academy App is leren op elke plek beschikbaar, waar en wanneer de gebruiker ...

“Méér instroom in het techniekonderwijs nu echt nodig”

De instroom in technische mbo- en hbo-opleidingen daalt in absolute aantallen. Dat blijkt uit cijfers die Techniekpact deze week naar ...

Eerste Friese monteurs op praktijkexamen Vakmanschap CO

Zeven installatiemonteurs leggen vandaag het nieuwe, verplichte praktijkexamen Vakmanschap CO af. Dat gebeurt voor het eerst bij ROC De Friese ...

Meer examens ‘Vakmanschap koolmonoxide’ in kleinere groepen

IW Midden gaat meer examens inplannen voor het leerprogramma Vakmanschap koolmonoxide. Deze examens zullen in kleine groepen van maximaal 6 ...