Installateurs kunnen voortaan via e-learning de training Comfortinstallateur volgen. In 40 tot 48 uur tijd leren installateurs online hoe ze klanten en prospects adviseren over levensloopbestendige woningen, zorg op afstand en huisautomatisering. De training kost € 295.

Deelnemers kunnen ‘Comfortinstallateur’ in hun eigen tempo en op ieder moment volgen. De training bestaat uit drie onderdelen: kennismaken met de verschillende doelgroepen, verschillende communicatietechnieken en uitbrengen van een goed advies en uitvoering. De training wordt afgerond met een praktijkopdracht.

Centraal Register Techniek
Cursisten die de training succesvol afronden krijgen een vermelding in het online Centraal Register Techniek.  Ze ontvangen bovendien een bewijs van vakmanschap in hun Vakpaspoort. De training Comfortinstallateur is een initiatief van Techniek Nederland, Wij Techniek en een aantal andere samenwerkende partijen.

Technische trainingen
Installateurs die de training Comfortinstallateur succesvol afronden, kunnen daarna deelnemen aan de technische trainingen W voor E óf E voor W. Deze trainingen helpen om een goede inventarisatie te maken van de elektrotechnische en de verwarmingsinstallatie in woningen. Ook de aanpassingen die nodig zijn om woningen levensloopbestendig te maken komen aan de orde. Na het afsluiten van deze training kunnen deelnemers de Erkenning Langer Zelfstandig Thuis Wonen aanvragen. Installateurs die voldoen aan alle criteria komen in een register waarmee consumenten snel en makkelijk een deskundige Comfortinstallateur kunnen vinden.

Steeds meer ouderen
Het aantal 65-plussers in ons land neemt de komende twintig jaar toe tot bijna vijf miljoen. Door de vergrijzing zal de behoefte aan levensloopbestendige woningen sterk groeien. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk veilig en comfortabel in hun eigen woning blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, zijn technische aanpassingen nodig. De online-training Comfortinstallateur en de Erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen spelen hierop in.

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie ...

“Gemakzucht speelt ons ook parten”

Al jarenlang kampen we met een structureel gebrek aan vakmensen. Experts wijten dat voornamelijk aan de vergrijzing en het beroerde ...

Onderwijs sluit niet goed aan op technisch bedrijfsleven

Slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven is de belangrijkste oorzaak voor het tekort aan technici. Hierdoor past het ...

Speciale installateurs gaan meehelpen woningen levensbestendig te maken

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 97 seconden Uneto-VNI en zorgartikelen-leverancier Vegro gaan samenwerken om ouderen te helpen hun huis ...