PV-installaties voldoen vaak niet aan de eisen

Gepubliceerd op

Experts slaan alarm over de doorgaans slechte kwaliteit van PV-installaties, een belangrijke oorzaak van het toegenomen aantal (dak)branden. De installaties voldoen in veel gevallen niet aan de NEN 1010 eisen en worden na oplevering onvolledig of helemaal niet gekeurd. Argument: het inspecteren van PV-installaties is een ingewikkelde en tijdrovende klus.

Elke installateur is verplicht om visuele en (elektro)technische inspecties uit te voeren na het opleveren of aanpassen van een elektrische installatie. Bij zonnestroominstallaties hebben installateurs regelmatig vragen over de te volgen methodiek, de noodzakelijke metingen, voorbereiding, veiligheid en periodieke controle. Zij weten vaak niet hoe je met de opleverkeuring aan de NEN 1010 en de daaraan verbonden NEN-EN 62446 voldoet. Terwijl dit van essentieel belang is om de elektrische veiligheid en het rendement te waarborgen.
Juist bij PV-installaties is er behoefte aan een eerste en periodieke inspectie om de kostbare investering te bewaken. Door te meten, analyseren en documenteren krijg je inzicht in de conditie van de installaties. Zo worden rendementsverliezen en brandrisico’s inzichtelijk. Handig voor de eigen aansprakelijkheid, maar ook als uitgangspunt tijdens periodiek onderhoud.

PV-inspecties moeilijk en tijdrovend?
Mits de installateur beschikt over de juiste kennis over de geldende norm, de te volgen procedures en de juiste meetapparatuur is het inspecteren van een PV-installatie een formaliteit. De productspecialisten van KWx, kennispartner en leverancier van meetinstrumenten voor elektrotechnische inspecties, brengen deze kennis tijdens praktijkgerichte trainingen en workshops over aan de inspecteurs en installateurs.
De meetinstrumenten van KWx sluiten aan op het concept voor inspectie en oplevering van elektrische installaties en het keuren van elektrische arbeidsmiddelen. Installateurs gaan naar huis met voldoende kennis om snel en nauwkeurig inspecties uit te voeren conform de in Nederland geldende normen, waaronder de NEN 1010 en NEN 3140.

Solar Solutions 2019
Tijdens de Solar Solutions vakbeurs laat KWx de oplossingen zien uit het 'Zeker Meten' concept voor inspectie van zonnestroominstallaties. Aan de hand van een praktijkopstelling en de nieuwste meetinstrumenten neemt KWx je in vogelvlucht mee door alle stappen van de verplichte NEN 1010 inspectie. De vakbeurs vindt dit jaar plaats op 19, 20 en 21 maart in de Expo Haarlemmermeer.

De foto toont een defect zonnepaneel