Minister Wiebes trekt honderden miljoenen euro uit voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Daarmee wil hij de vaart houden in de energietransitie. De minister denkt daarnaast dat hij met deze investeringen de bedrijvigheid in de technieksector tijdens de crisis op peil kan houden.

“Investeringen als deze helpen ons door de crisis heen”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland hierover. “Het is goed dat het kabinet investeert, want de urgentie van het klimaatprobleem blijft onverminderd groot. En onze sector is onmisbaar om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.”

Zonnepanelen en vastgoed
Voor projecten met zonnepanelen komt extra budget. Techniek Nederland heeft hier herhaaldelijk op aangedrongen. Eerder dit jaar is al 2 miljard extra budget vrijgemaakt voor zon-op-dak projecten (de SDE+-regeling). Ook voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed gaat de minister extra budget beschikbaar maken. Het gaat hierbij om onder meer scholen, culturele centra, gezondheidscentra en sportaccommodaties. Hoeveel hiervoor beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Koop- en huurwoningen
Het kabinet gaat verder de verduurzaming stimuleren van koop- en huurwoningen. Het gaat om de volgende maatregelen:
Er komt 150 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van particuliere woningen. Huiseigenaren krijgen bijvoorbeeld compensatie voor led-lampen of het goed inregelen van hun verwarmingsinstallaties. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders en mkb-bedrijven van deze regeling gebruikmaken.
Woningcorporaties krijgen een korting op de verhuurdersheffing als ze investeren in verduurzaming van woningen. Hiervoor stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar.

Verduurzaming bedrijven en industrie
Verder kunnen ook bedrijven en industrie rekenen op maatregelen om te ‘vergroenen’:
Stimulering van de versnelde ombouw van installaties, procesoptimalisatie of installatie van CO2-arme technieken in de industrie.
Er komt extra ondersteuning voor bedrijven om te voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Via de Erkende Maatregelenlijsten worden bedrijven ondersteund om maatregelen te treffen die kostenbesparend zijn en die zich in 5 jaar terugverdienen.

Bron: Techniek Nederland

Op onze nieuwsbrief abonneren