Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 47 seconden

Er zit nog 1,1 miljoen euro in de subsidiepot ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). In de afgelopen periode is in vier weken tijd voor slechts 100.00 euro subsidie aangevraagd. Tot begin augustus deden 714 sportclubs een aanvraag, die goed was voor 6,9 miljoen euro. Eigenlijk was de subsidiepot eind januari al nagenoeg uitgeput was, maar werd er onverwachts 2 miljoen euro extra budget beschikbaar gesteld. Mogelijk denken sportverenigingen dat de pot al leeg is en komen er nu nauwelijks nog aanvragen binnen.

Met de EDS-subsidie kunnen sportverenigingen en sportstichtingen investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, volgens de afspraak in het Nationaal Energie-Akkoord. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2018. Per 1 januari 2019 gaat deze regeling op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

U kunt een subsidieaanvraag indienen via mijn.rvo.nl tot en met 7 december 2018, 17.00 uur.