Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 146 seconden

Gisteren heeft De Tweede Kamer een motie verworpen om de salderingsregeling te verlengen tot 2023. Deze was ingediend als protest tegen een bepaling in het Regeerakkoord waarin staat dat de regeling al vanaf 2020 kan worden versoberd. Alles ligt nu volledig open. De regering zou theoretisch gezien de salderingsregeling in de huidige vorm kunnen opdoeken en vanaf 2020 een feed-in tarief kunnen invoeren, waarbij de eindklant wel het volle pond betaalt qua energiebelasting en opslag duurzame energie . Maar de regering zou ook kunnen besluiten om de regeling te continueren tot 2023 en pas daarna een versobering door te voeren. Salderen betekent dat huishoudens de energie die hun zonnepanelen overdag opwekken, mogen wegstrepen tegen de energie die ze ’s avonds pas gebruiken.

Een andere onzekerheid heeft betrekking op de hoogte van een mogelijk feed-in tarief. De vraag is of deze productie subsidie/feed-in zal opwegen tegen het tarief dat voor de energiebelasting moet worden betaald. ‘De Groene Fiscalist’ Norbert Buiter heeft gemengde gevoelens over de koers die de huidige regering aanhoudt. Buiter is belastingadviseur met als specialisatie duurzame opwek en mobiliteit. Onder zijn klanten bevinden zich particulieren en stakeholders uit de installatiebranche 

Onzekerheid
“Tussen 2004 en 2017 is het aantal pv-panelen in Nederland gigantisch toegenomen door de salderingsregeling”, vertelt Buiter. “De regering creëert nu onzekerheid, de consument en installateur weten niet waar ze aan toe zijn vanaf 2018. Mocht de regering besluiten om de salderingsregeling te strippen in 2020 tot een regeling waarbij de feed-in tarieven niet opwegen tegen de hoogte van de energiebelasting, dan zal de terugverdientijd van pv-panelen toenemen. Aan de andere kant zou hiermee de opslag van energie in (buurt) accu’s of warmtebuffers veel aantrekkelijker worden, wat weer een markt zou creëren voor fabrikanten en lokale installateurs.” Al met al roept Buiter de regering op om zo snel mogelijk knopen door te hakken en duidelijkheid te verschaffen.

“We hebben zonne-energie hard nodig”
Eerder riepen zo’n 20 maatschappelijke organisaties minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat al op om de populaire salderingsregeling voor zonne-energie te handhaven tot tenminste 2023. “Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, zoals in het klimaatakkoord van  Parijs is afgesproken, hebben we zonne-energie hard nodig”, betoogde Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. “Als minister Wiebes zich aan de salderingsbelofte houdt, zullen gewone gezinnen de veranderingen die hij hierna wil doorvoeren ook aandurven. De salderingsbelofte aan burgers verbreken zal veel meer kosten dan alleen geld.”

“Duizenden nieuwe banen”
Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI, sloot zich hier bij aan: “Tegenover lagere inkomsten aan energiebelasting staan duizenden nieuwe banen, die de schatkist juist meer inkomsten opleveren uit BTW, loonbelasting en winstbelasting. Opheffen van de salderingsregeling in 2020 schaadt het vertrouwen van consumenten en ondernemers én brengt de doelstellingen van het energieakkoord in gevaar. Zonne-energie moet je stimuleren, niet blokkeren.” Uneto-VNI vindt het belangrijk dat er ook voor de periode na 2023 snel duidelijkheid komt. De installateurskoepel pleit ervoor om op termijn ook opslag en energiesturing subsidiabel te maken.