Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 132 seconden

De gemeente Eindhoven roept eigenaren met een groot dakoppervlakte op deze vol te leggen met zonnepanelen. “Als we zonne-energie een belangrijke plek willen geven in onze energievoorziening dan moeten grote lege daken daarvoor wel worden ingezet. We hebben daarom gekeken naar de grootste meest geschikte daken voor zonne-energie en schrijven we de eigenaren aan”, aldus wethouder duurzaamheid Jan van der Meer.

Van der Meer: “Klimaatverandering is van iets heel abstracts veranderd in iets tastbaars de afgelopen zomer. Om erger te voorkomen moeten we wereldwijd aan de slag om over te schakelen op duurzame energie zodat we geen fossiele brandstoffen meer hoeven te verbranden. Zo ook in Eindhoven.” In heel Eindhoven zijn nu ongeveer 115.000 zonnepanelen geplaatst. Het streven is dat dit er in 2020 250.000 zijn.

In de brief van de wethouder worden tips gegeven aan de bedrijven en instellingen om subsidie aan te vragen, de daken te verhuren aan derde partijen die zonne-installaties exploiteren of om zelf aan te slag te gaan. De wethouder gaat ook persoonlijk met een aantal bedrijven in gesprek om hen te motiveren mee te doen. Hij zal regelmatig de bedrijven blijven benaderen met als streven alle 250 daken vol te krijgen aan het eind van deze collegeperiode.

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
De gemeente heeft ook nog vele lege daken maar dit college is wel van plan om versneld te investeren in zonne-energie. Daartoe heeft de gemeente subsidie gekregen voor vijf gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Het gaat om het Parktheater, Dynamo, de Effenaar, Tennishal Eindhoven Noord en Sporthal de Vijfkamp. “In totaal gaat het om 9000 m2 dakoppervlak waar we ongeveer 5000 zonnepanelen op willen leggen. We verwachten hiermee ongeveer 1 miljoen kWh aan energie op te kunnen wekken per jaar. Dat is 2,5 % van alle energie die de gemeente inkoopt voor bijvoorbeeld de openbare verlichting,  de zwembaden en de eigen kantoren. Een mooi resultaat”, aldus de wethouder. De gemeente verwacht de panelen voor de zomer 2019 te kunnen plaatsen.

Subsidie
De gemeente heeft de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) gekregen  van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor maximaal 1,3 miljoen euro over 15 jaar. Grootverbruikers van elektriciteit kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Deze subsidie geldt niet voor de aanleg van de panelen, maar voor de productie. De gemeente ontvangt subsidie per opgewekte kilowattuur. Op die manier kan de investering voor de zonnepanelen binnen de looptijd van de subsidie worden terugverdiend. Daarna leveren de panelen nog ongeveer 10 jaar ‘gratis’ duurzame energie op.

In het najaar start een nieuwe inschrijfronde voor de SDE-subsidie. De gemeente adviseert grootverbruikers in de stad met een geschikt dakoppervlak om hiervan gebruik te maken. De inschrijftermijn start op 2 oktober (zie www.rvo.nl).