Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 35 seconden

Op dinsdagmiddag 4 december a.s. organiseert NEN een informatiebijeenkomst over zonnepanelen en de norm NEN 7250. Deze norm voorziet in technische eisen en bepalingsmethoden voor de bouwkundige aspecten van de montage van zonne-energiesystemen in de gebouwschil van een bouwwerk. Dit geldt voor zowel inbouw- als opbouwsystemen.

Een deel van deze middag bestaat uit een inhoudelijke uitleg over de norm, waarbij ook aandacht zal zijn voor de juridische context ervan. Daarnaast is er behoefte aan het verkrijgen van input vanuit de deelnemers. Momenteel wordt er een project opgestart om de norm op onderdelen te gaan herzien en uit te breiden. Hiervoor zijn al diverse onderwerpen gedefinieerd maar wordt ook graag de input vanuit marktpartijen meegenomen.

Aanmelden kan via NEN Evenementen.