Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 40 seconden

tekenplusTekenplus en Vabi gaan samenwerken om corporaties te ondersteunen in het toekomstbestendig en efficiënt digitaliseren van de woningvoorraad. Met de samenwerking worden de data, zoals digitale plattegronden en BIM-modellen, nu bruikbaar voor iedereen bij de corporatie. De samenwerking is gebaseerd op een groeimodel voor corporaties. Vabi levert automatisch gegenereerde 3D-modellen van de gehéle woningportefeuille. De 3D-modellen kunnen gaandeweg worden vervangen of verrijkt door BIM-modellen van Tekenplus. Hierdoor ontstaat geleidelijk een meer gedetailleerdere weergave van het bezit van de corporatie.

De BIM modellen van Tekenplus maken nu onderdeel uit van de vastgoedinformatie van de gehele organisatie. Met deze oplossing van Vabi kan iedereen deze modellen inzien en hier data aan toevoegen of uithalen. 3D-modellen bevatten nu geen onnodige details bevatten meer en BIM blijft betaalbaar, verwoordt Vabi de samenwerking.

[related_post themes=”text”]