Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 64 seconden

Data Design System (DDS) heeft een nieuwe versie vrijgegeven van de DDS-CAD Viewer. Deze BIM-softwareoplossing is gratis te downloaden via de DDS-website. De software dient als hulpmiddel voor het inzien en analyseren van informatie, in het bijzonder voor bestanden in het open uitwisselingsformaat IFC. Daarnaast ondersteunt de DDS-CAD Viewer ook andere bestandsformaten, zoals BCF, gbXML, DWG en DXF. Dit maakt de DDS-CAD Viewer compatibel met de meest gebruikte bestandsformaten binnen de bouw.

Interdisciplinaire clashdetectie
Bovenop de mogelijkheden van het analyseren, converteren en bewerken van BIM-modellen, biedt de nieuwste versie een interdisciplinaire clashdetectie, die oorspronkelijk ontwikkeld was voor het DDS-vlaggenschip DDS-CAD MEP. Deze nieuwe feature werkt interdisciplinair en detecteert automatisch conflicten tussen elementen, ongeacht of deze bouwkundig, constructief of installatietechnisch zijn. Het vormt de basis voor uitgebreide projectcoördinatie en een kwalitatief beter ontwerpresultaat. Dankzij de geïntegreerde BCF-ondersteuning (BIM Collaboration Format) kunnen ontwerpfouten en conflicten direct worden vastgelegd en gecommuniceerd met andere projectleden.

Visueel analyseren
Een andere nieuwe feature is de mogelijkheid om modelinformatie visueel te analyseren met behulp van visualisatiefilters. Zo stelt het filter voor proxy elementen gebruikers in staat om niet-geclassificeerde objecten in IFC-bestanden direct te identificeren. Daarnaast kan het filter voor bestanden verschillende versies van hetzelfde model weergeven, elk in een geselecteerde kleur, waardoor wijzigingen en inconsistenties eenvoudig te herkennen zijn.