Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 115 seconden

shutterstock_94649461-660x375Erik van Engelen, directeur van Uneto-VNI, en Fries Heinis, directeur van Bouwend Nederland, onderkennen het belang van een goede samenwerking in de keten. Op de website van Uneto-VNI leggen ze gezamenlijk uit dat tussen installateurs en bouwers al steeds meer wordt samengewerkt. “Onze grote uitdaging is nu digitalisering en BIM. Daar kunnen we belangrijke stappen zetten die een enorme sprong voorwaarts betekenen.”

“De tijd dat de installateur halverwege het bouwproces werd ingehuurd om wat techniek binnen te brengen, is voorbij”, legt van Engelen uit. “Het concept van hoofd- en onderaannemer heeft zijn langste tijd gehad. Alleen als bouwers en installateurs samenwerken als volwaardige partners leveren ze gebouwen en woningen af die in kwaliteit, efficiency en duurzaamheid beantwoorden aan de eisen van de gebruiker. Daarom is ketensamenwerking op alle niveaus zo’n belangrijk thema. Je moet dan kijken naar het belang van de keten als geheel, maar ook naar het belang van de verschillende ketenpartners. Soms heb je sectorspecifieke belangen. Er zijn grenzen aan de samenwerking.”

Heinis is het hiermee eens. “Het zou ondenkbaar zijn dat we elkaar niet spreken, maar soms moeten we ook uitspreken dat je er niet samen uitkomt. De belangen zijn soms nu eenmaal anders. Maar kijk naar het nieuwe digitaliseringsproject dat we nu gezamenlijk gaan opstarten. Daar hebben we allemaal enorm belang bij. De hele bouwketen wordt hierdoor naar een hoger plan getild. Niet dat het nu allemaal slecht is, maar er valt op ICT-gebied nog heel veel te winnen. Met meer efficiency en kleinere foutkansen als gevolg.’

Beide heren leggen uit dat het de bedoeling is om een ketenbrede standaard te ontwikkelen, zodat alle systemen met elkaar kunnen communiceren. Eén groot digitaal stelsel van Installatie en Bouw waarmee de verschillende data in de keten snel uitgewisseld kunnen worden. Ongeacht of je bij een groot concern werkt of bij een klein bedrijf.’

Heinis hierover: “We gaan ook objectbibliotheken toevoegen. Want daarin zit de meerwaarde van het samenwerken van Bouwend Nederland en Uneto-VNI, namelijk het collectief dat we samen achter ons hebben staan. We moeten ook met opdrachtgevers gaan praten hierover, want je wilt straks geen Betamax tegen VHS-strijd. Het doel is één systeem, waar opdrachtgevers, opdrachtnemers, bouw, installatie en toeleveranciers samen mee werken. Daar hebben de ondernemers én de gebruikers enorm veel baat bij.”

[related_post themes=”text”]