Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 48 seconden

Bijna de helft van de Europese HVAC-installateurs en loodgieters die bekend zijn met BIM heeft onvoldoende kennis van BIM. BIM is duidelijk nog niet geïntegreerd in het werk van de gemiddelde HVAC-installateurs. Dit heeft invloed op het kennisniveau en de noodzaak om in BIM te werken, zo blijkt uit een kwartaalstudie van USP Marketing Consultancy gebaseerd op ruim duizend interviews met HVAC-installateurs en loodgieters in zes Europese landen.

Nederlandse installateurs blijken overigens iets positiever aan te kijken tegen het werken met BIM. Ruim 40% vindt dat werken in BIM bij hun werk hoort. Een van de mogelijke redenen daarvoor is dat BIM de afgelopen jaren echt van de grond is gekomen in de bouwsector, zo meldt het onderzoeksrapport. Over het algemeen kan echter gesteld worden dat BIM nog niet echt is geïntegreerd in het werk van de Europese installateur. Zeker in landen waar BIM-bekendheid en -gebruik relatief laag is, is er ook minder behoefte om hiermee te werken.