ISSO gaat komend voorjaar een kosteloze proefcursus organiseren in het kader van het Europese project net-UBIEP. Net-UBIEP is een Europees netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen Deze cursus is bedoeld voor zowel opleiders als professionals.

De volgende modulen komen in de cursus aan bod:
Introductie module - Basis BIM kennis en kunde
Module 1: Return on Investment met BIM
Module 2: Toepassing informatiemanagement
Module 3: Green procurement met BIM
Module 4: Gebruik van BIM technologie
Module 5: Analyse van het BIM model

De opgedane ervaringen uit de proefcursus versterkt het onderwijsmateriaal wat in net-UBIEP is ontwikkeld alsmede de competentieprofielen. Opleiders verkrijgen hiermee onderwijsmateriaal van een hoog kwalitatief niveau dat door marktpartijen in Nederland en Europa is gevalideerd.

Wie geïnteresseerd is in deelname kan zich melden bij: a.schrauwen@isso.nl