Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 126 seconden

In de installatiebranche is de bekendheid en ervaring met BIM zeer beperkt, zo blijkt uit onderzoek van Jaarbeurs. 44% zegt te weten wat BIM inhoudt, maar slechts 28% heeft ervaring met het werken in BIM. Veruit de belangrijkste reden om niet met BIM te werken is dat de opdrachtgever hier niet om vraagt. De meeste installatiebedrijven hebben op dit moment voldoende werk waar geen BIM wordt vereist. Toch voorziet een meerderheid van de ondervraagden een verschuiving in de komende vijf jaar.
Het meest actief met BIM zijn de technisch adviesbureaus. 43% geeft aan dat zij hier al volop mee bezig zijn. Bij de installatiebedrijven is nu één op de vijf actief bezig met BIM. Dit zijn vooral de grotere installatiebedrijven. Groothandel en toeleveranciers zijn het minst actief in BIM.

Financieel nog niet aantrekkelijk
Degenen die wel met BIM werken, zien betere samenwerking met andere partijen en reduceren van fouten en faalkosten als de belangrijkste pluspunten. Financieel levert het nog niet iedereen iets op; slechts een op de drie noemt dit als een voordeel. Belemmeringen die worden genoemd, zijn de tijd die het kost, een tekort aan kennis in de eigen organisatie en het ontbreken van leveranciersinformatie.

Opleiden binnen eigen organisatie
Geïnteresseerden in BIM willen vooral kennisnemen van ervaringen uit de praktijk. Ontwikkelingen op het gebied van open standaarden en inzicht in de toegepaste software volgen op afstand. Soft skills die relevant zijn voor het samenwerken in BIM, staan op dit moment nog laag op de prioriteitenlijst. De meeste bedrijven vinden dat zij hun huidige medewerkers moeten opleiden om in BIM te gaan werken. Het aannemen van jonge mensen met de juiste kennis en vaardigheden lijkt hen minder belangrijk.

Onbekendheid bij monteurs
De bekendheid van BIM is het grootst onder tekenaars, adviseurs/consultants, engineers, management en projectleiders. Onder monteurs is BIM minder bekend, 65% weet niet wat dit inhoudt. Opvallend genoeg geeft 40% van de functiegroep directie/eigenaar ook aan dat zij niet bekend zijn met BIM.

BIM Praktijkdag
Op 7 december a.s. wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de BIM Praktijkdag Installatie georganiseerd. Ervaringsdeskundigen en pionierende installateurs, adviseurs en fabrikanten delen hier hun inzichten en praktijkcases en laten daarmee aan installateurs zien wat BIM in de praktijk voor hen kan betekenen.

Tijdens de BIM Praktijkdag staan projecten en praktijkervaring centraal in een gevarieerd programma. BIM-pioniers van installatiebedrijven, adviesbureaus, opdrachtgevers en toeleverende industrie delen hun inzichten in compacte en toegankelijke presentaties. In de pauzes is er gelegenheid om te netwerken met vakgenoten. Daarnaast is er een informatiemarkt waar de bezoeker een aantal leveranciers treft.