Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 48 seconden

Delabie stapt mee in de BIM werkmethodiek en biedt vandaag de meest gevraagde referenties aan als intelligent 3D-model. De bestanden zijn vrij te downloaden op onze website: www.delabiebenelux.com op de betreffende productpagina’s.
Twee formaten zijn beschikbaar: REVIT en IFC. Een lijst van de beschikbare BIM-objecten is te raadplegen op: www.delabiebenelux.com/nl/onze-diensten/bim-bestanden
Naast een grafische 3D voorstelling, integreren de « slimme » objecten belangrijke technische gegevens van het product.
BIM (Building Information Model) is een werkmethodiek die volop in ontwikkeling is, en die vanaf de ontwerpfase van het gebouw, toelaat alle belanghebbenden te raadplegen, de risico’s op fouten te beperken en de kosten te verlagen. Met een virtueel model van het project laat BIM toe het gebouw op te trekken en te beheren gedurende de volledige levensduur.
Dit proces is reeds wijd verspreid in de Verenigde Staten en de Angelsaksische landen, en zal geleidelijk verplicht worden gesteld inzake overheidsopdrachten.

[related_post themes=”text”]