Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

De installatiebranche sluit zich aan bij de open IFC-standaard voor de bouw. Uneto-VNI heeft hiervoor een verzoek ingediend bij BuildingSMART, de internationale organisatie die de toepassing van open standaarden in de bouw bevordert. De brancheorganisatie verwacht dat de samenwerking nog voor deze zomer gestalte krijgt. Dat maakte Uneto-VNI op 14 april bekend tijdens de Building Smart Summit in Rotterdam. De toepassing van open standaarden is een randvoorwaarde om optimaal te kunnen werken met het Bouw Informatie Model (BIM). Met de aansluiting op de IFC-standaard zet de installatiebranche dus een belangrijke stap naar volwaardig BIMmen voor de hele bouwkolom. De IFC-standaard is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie. De partners in een project kunnen de hierin opgenomen objectklassen aanvullen met de ETIM-classificatie voor technische producten.

Alle betrokken partijen in het bouwproces maken dankzij de koppeling van de open standaarden in de bouw- en installatiebranche straks gebruik van gestandaardiseerde informatie en spreken dezelfde taal. Dat bevordert ketensamenwerking, beperkt de faalkosten en verhoogt de  productiviteit.

Het voordeel van de open standaarden blijft niet beperkt tot de ontwikkel- en bouwfase. Is een gebouw eenmaal in gebruik, dan biedt dit ook mogelijkheden voor effectief asset management dankzij de beschikbaarheid van gedetailleerde informatie over systemen en componenten. Hierdoor kan de beheerder de onderhoudskosten beperken.

De installatiebranche heeft de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet naar versnelde digitalisering van het bouwproces met de uitbreiding van het ETIM-model met parameters voor rekenen en tekenen en de lancering van de Uniforme Objecten Bibliotheek. Deze kennis gaat de installatiebranche nu ook delen binnen BuildingSMART.