BIMlink lanceert deze week de geheel vernieuwde versie van zijn online gebouwdossier. Na de ingrijpende update van het cloudplatform van BIMlink sluit de complexe werkelijkheid van BIM nog beter aan bij de behoefte van bedrijven aan informatie over hun gebouwen. BIMlink is een tool voor alle betrokkenen bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen.

BIMlink stroomlijnt de samenwerking en communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. Al deze projectpartners kunnen via het platform van BIMlink optimaal samenwerken in het gemeenschappelijke gebouwdossier. Ze kunnen documenten en informatie over het gebouw vanuit hun eigen rol bekijken, bewerken en controleren. BIMlink is modulair opgebouwd en dus gebruiken teamleden alleen de modules met de informatie die voor hen relevant is en die hen ondersteunen bij hun taken in het bouwproces.

Het online platform BIMlink is een initiatief van directeur Roy van der Velden en wordt al sinds december 2015 intensief gebruikt door uiteenlopende grote klanten. BIMlink is ontwikkeld op basis van vele jaren ervaring met de dagelijkse praktijk in de bouwsector. Met de ervaringen en terugkoppeling van klanten en partners is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een ingrijpende upgrade van het platform. “De hoeveelheid en complexiteit van informatie over gebouwen groeit razendsnel en dat maakt het opbouwen en structureren van één centrale bron van informatie over het gebouw onontbeerlijk”, zegt Van der Velden. “BIMlink is dit centrale informatiepunt waarmee alle betrokkenen gedurende de hele levensduur van het gebouw snel, makkelijk en laagdrempelig toegang tot de juiste informatie over een gebouw.”

BIMlink verbindt alle projectpartners die betrokken zijn in de keten van het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. De belangrijkste gebruikersgroepen van BIMlink zijn:

Projectontwikkeling: opdrachtgevers, projectontwikkelaars en overheden

Ontwerp: architecten, constructeurs en adviseurs

Bouw: bouwbedrijven en installatiebureaus

Gebouwbeheer: overheden, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen

Medewerkers en teamleden van BIMlink-klanten krijgen uitsluitend toegang tot de informatie die voor hen relevant is en waar ze direct op moeten kunnen acteren. Dit houdt de kosten overzichtelijk en garandeert gestroomlijnde processen.

BIMlink is opgebouwd uit modules. De functionaliteit in elke module is afgestemd op een deel van de levenscyclus van een gebouw: vanaf ontwikkeling en ontwerp tot het gebruik en beheer. Klanten kiezen per gebruikersgroep of teamlid voor de modules met de functionaliteit die deze gebruikers nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken in het project. Door de modulaire opbouw van BIMlink betalen klanten dus alleen voor de specifieke functies die deze teamleden nodig hebben. Bij omvangrijke projecten kunnen klanten een persoonlijke prijsindicatie krijgen op basis van specifieke wensen, modules en functies.

BIMlink werkt samen met diverse partijen in de bouwsector en aangrenzende disciplines. Die samenwerking maakt het platform een veelzijdig instrument voor alle partijen die betrokken zijn bij een gebouw, stelt Van der Velden. “Een voorbeeld is de API die we hebben ontwikkeld zodat de FMIS-software van gebouwbeheerders makkelijk informatie uit ons platform kan ophalen en delen.”