Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 57 seconden

Met de plannings- en werkmethodiek Building Information Modelling (BIM) wordt bouwoverstijgend en digitaal gewerkt aan een virtueel gebouwmodel. De gegevens die daarvoor nodig zijn, kunnen worden aangevraagd via de website van Viega.

De integrale planning van alle technische voorzieningen die in een gebouw nodig zijn, wordt steeds vaker gedaan met speciaal daarvoor ontwikkelde BIM-software. Dat biedt voor alle bouwpartijen maar ook voor de latere exploitanten voordelen. Zo wordt het planningsproces veel gedetailleerder en kan de uiteindelijke uitvoering op een hoger kwaliteitsniveau en sneller worden gerealiseerd. En omdat dat niveau met minder afstemming kan worden bereikt, vallen ook de kosten lager uit. Een doelmatiger bouwproces is het resultaat.

Ook de digitale planning krijgt met BIM een nieuwe kwaliteitsimpuls. De gegevens die daarvoor nodig zijn, biedt Viega op verschillende manieren aan. Zo staan voor de BIM-planning onder andere Viega productdata als parametrische Autodesk-Revit-data ter beschikking.

Alle Viega data worden centraal onderhouden. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planning maar ook de installateur weten zo zeker dat ze altijd met de meest recente productgegevens werken.

De Viega product- en systeemdata zijn te vinden op: www.viega.nl/nl/service/software-tools/BIM.html.