Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 133 seconden

Vergeleken met drie jaar geleden zijn nu meer HVAC-installateurs in Europa bekend met BIM. De toename is het hoogst in België, Frankrijk en Duitsland. Het bewustzijn en gebruik van BIM is het hoogste in Nederland. BIM wordt voornamelijk toegepast in grotere niet-residentiële projecten. De bekendheid en de toepassing is het grootst bij grote installatiebedrijven. Voor de kleinere installatiebedrijven zijn de hoge kosten en complexiteit belangrijke obstakels.

Genoemde resultaten zijn gebaseerd op ruim duizend interviews met HVAC-installateurs en loodgieters in zes landen.

In vergelijking met 2015 is het bewustzijn van BIM onder HVAC-installateurs in de meeste onderzochte landen in 2018 aanzienlijk toegenomen. De stijging is het hoogst in België (+ 12%), Frankrijk (+ 12%) en Duitsland (+ 17%), waar het aandeel van HVAC-installateurs dat op de hoogte is van BIM, in 3 jaar (bijna) is verdubbeld.

De koplopers met betrekking tot bekendheid met BIM zijn het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In ons land is de bekendheid gestegen van 61% tot 67%. In het VK van 37% tot 40%. Een van de redenen voor deze toename is dat Nederlandse en Britse installateurs het meest worden geconfronteerd met verzoeken uit de markt. Slechts 18% van de Nederlandse installateurs gebruikt BIM, maar dit is nog steeds het hoogste aantal van Europa. Dit is in lijn met het BIM-gebruik en -bewustzijn bij aannemers en architecten. Vrijwel alle architecten in Nederland kennen BIM en 63% van de Nederlandse architecten gebruikt BIM.

Bewustwording van HVAC-installateurs en loodgieters is de eerste stap naar BIM-gebruik. Hoewel het bewustzijn van BIM de afgelopen jaren is toegenomen, was een groot deel van de HVAC-installateurs en loodgieters tot nu toe nog niet op de hoogte van BIM. Wanneer het bewustzijn van BIM en de vraag vanuit de markt zal toenemen, wordt verwacht dat BIM in de toekomst steeds belangrijker zal worden in de dagelijkse activiteiten van de installateur. In de huidige situatie is het gebruik van BIM echter nog steeds laag, met Nederland als enige uitzondering.

Sommige HVAC-installatiebedrijven in de koploperslanden (het VK en Nederland) vermelden duidelijk dat BIM een vereiste is geweest voor het verkrijgen van een project. Nieuwbouwprojecten bevatten vaak BIM-oplossingen; dat is de reden waarom HVAC-installatiebedrijven die BIM-ready zijn, eerder geneigd zijn om mee te doen aan een dergelijk project. Vooral grotere installatiebedrijven staan ​​momenteel meer open voor BIM, maar installatiebedrijven met BIM-oplossingen kunnen de voorkeurspartners in de waardeketen worden.

De belangrijkste conclusie is dat er nog een lange weg te gaan is voor een volledige acceptatie van BIM in de installatiesector, omdat nog niet alle installateurs op de hoogte zijn van BIM. Naast het lage bewustzijn, zijn de kosten en de plaats in de waardeketen van BIM belangrijke obstakels voor BIM-acceptatie. Toch zal BIM in de toekomst steeds belangrijker worden (vooral bij nieuwbouwprojecten in woningen).