De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. Tot 5 januari 2021 hebben belanghebbenden de mogelijkheid commentaar in te dienen.  

NEN 2757-2 betreft bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties met een belasting van 130 kW tot en met 2 500 kW op bovenwaarde. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. Deel 1 betreft de installaties tot 130 KW.

Wijzigingen ten opzichte van 2006
In dit normontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
-Hoofdstuk 1 (onderwerp en toepassingsgebied) is herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
-De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer met ventilator, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
-Het begrip 'hinder' is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld en aangescherpt..
-Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
-Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.
-De bijlagen A, C, D, E, G.7, I en J uit NEN 2757-2:2006 zijn vervallen.
Naast NEN 2757-2 en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat er de bekende NPR 3378 serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normen en delen van de NPR maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geven toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen is een aparte praktijkrichtlijn in voorbereiding.

Commentaar indienen en meer informatie
Belanghebbenden kunnen tot 5 jan 2021 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op Ontwerp NEN 2757-2. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Test om teleurstelling met warmtepomp te voorkomen

De vraag of een woning geschikt is voor verwarmen op lage temperaturen is voor steeds meer huiseigenaren relevant, maar ook ...
Verder Lezen

Warmtepompen en zoneregeling

Zoneregeling, het afzonderlijk regelen van de temperatuur per ruimte, is een steeds populairdere manier om de verwarming in woonhuizen te ...
Verder Lezen

Bodem-warmtepomp én BRL-gecertificeerde ondersteuning voor installateurs

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 133 secondenDe nieuwe Compress 7001i LWMF is het eerste model van een serie bodemwarmtepompen ...
Verder Lezen

Warmtepomptrends

Vorige jaar maakte Nefit Bosch bekend 100 miljoen euro te gaan investeren in de verdere ontwikkeling van warmtepompsystemen. De technologiegigant ...
Verder Lezen