“Bioketels zijn nodig om van het gas af te gaan waar warmtenetten en -pompen niet passen. Er is meer subsidie voor bioketels nodig om Nederland te helpen van het gas af te komen.” Dit zegt Theo de Groot, vice-voorzitter van de vereniging voor bioketelleveranciers, die vanmiddag het CE Delft-rapport ‘Bioketels voor warmte in de toekomst’ zal overhandigen aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat. 

“Warmtenetten en warmtepompen vormen straks de ruggengraat van de warmtevoorziening. Deze voorzieningen zijn echter niet overal mogelijk of betaalbaar. Dit is het geval waar het elektriciteitsnet niet of slechts tegen hoge kosten verzwaard kan worden en warmtenetten te ver weg liggen. In een deel van die gevallen zijn bioketels de beste optie voor duurzame warmte”, aldus De Groot. “In 2050 zouden bioketels tot zo’n 7% van de woningen, bedrijven en andere gebouwen verwarming en warm water kunnen leveren. Dit zijn zo’n 600.000 gebouwen, oftewel grofweg alle huishoudens in de provincie Utrecht. Dit gegeven past bij het Klimaatakkkoord, dat stelt dat ‘een forse opschaling van het aanbod van duurzame warmte’ nodig is met ‘een combinatie van alle warmtetechnieken en -bronnen’. Om dit te bereiken is wel meer subsidie nodig om het prijsverschil tussen een bioketel en een cv-ketel af te dekken.”

Wat zijn bioketels?
Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels. Deze brandstof komt vaak uit de regio. Het Klimaatakkoord stelt ook dat hier nog veel onbenut potentieel ligt. De Groot: “De nieuwste generatie bioketels kent rendementen die oplopen tot ver boven de 90% en heeft een hele lage uitstoot van fijnstof. Bioketels gaan bovendien wel tot twee keer zo lang mee als cv-ketels.”

Subsidie nodig
“De studie van CE Delft laat zien dat bioketels op veel plekken maatschappelijk het best betaalbaar zijn”, vindt Eppo Bolhuis, voorzitter van de vereniging voor bioketelleveranciers NBKL. “Maar voor het individuele huishouden of midden- en kleinbedrijf is nog wel subsidie nodig om bioketels even betaalbaar te maken als gasgestookte cv-ketels. Het Klimaatakkoord zegt jaarlijks 100 miljoen euro toe aan zogenaamde ISDE-subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, bioketels en alle andere oplossingen. Volgens CE Delft zou echter alleen al voor bioketels tot 45 miljoen euro per jaar nodig zijn als we alle potentieel benutten. Het zou toch zonde zijn als mensen niet van het gas af kunnen omdat de subsidiepot op is?”