In tien jaar tijd wil een coalitie van 34 organisaties een miljoen huizen bouwen. Ook is het de bedoeling om bestaande woningen duurzamer te maken. Techniek Nederland is één van de organisaties achter deze Actieagenda Wonen. Voorzitter Doekle Terpstra: “Waar mogelijk worden woningen aardgasvrij gemaakt. Zo nodig kiezen we voor een tussenstap met hybride warmtepompen om op een later moment de woningen alsnog aardgasvrij te maken.”

Nederland komt nu al meer dan 330.000 huizen tekort. Wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie kan daardoor de aansluiting op de woningmarkt verliezen. De leefbaarheid in veel wijken gaat achteruit. Daar komt bij dat de verduurzaming van woonwijken niet snel genoeg op gang komt. Een coalitie van organisaties wil de problemen nu stevig aanpakken. Zij hebben daarom de Actieagenda Wonen opgesteld. De betrokken partijen zijn actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn. Ze vertegenwoordigen uiteenlopende belangen, maar slaan voor dit doel de handen ineen. De Actieagenda Wonen wordt breed gedragen en biedt oplossingen voor de komende tien jaar.

Verduurzaming
Verduurzaming is een cruciaal onderdeel van de Actieagenda Wonen. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “We willen jaarlijks 100.000 nieuwbouwwoningen voorzien van een duurzame energievoorziening. Zo krijgen veel Nederlanders een huis dat duurzaam én comfortabel is. Ook in de bestaande bouw voorziet de Actieagenda in grootschalige verduurzaming. Waar mogelijk worden woningen aardgasvrij gemaakt. In veel gevallen is dat nog niet mogelijk. Daar kiezen we voor een tussenstap met hybride warmtepompen. Zo halveren we het aardgasverbruik. Op een later moment worden de woningen dan alsnog aardgasvrij gemaakt.”

Minister voor Wonen
De partijen betrokken partijen bieden de Actieagenda Wonen nu al aan een volgend kabinet aan. De voorstellen zijn haalbaar als een nieuw kabinet actief bijdraagt en een aantal randvoorwaarden regelt, zo vindt het collectief. De partners van de Actieagenda Wonen vragen financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de uitvoering van het plan coördineren, vinden de opstellers.

In een dag een woning inclusief installaties

Verschillende partijen uit de prefab bouwindustrie hebben de koppen bij elkaar gestoken om het woningtekort in Nederland aan te pakken ...
Verder Lezen

Overheid speelt sleutelrol om schade bouw te beperken

Op de lange termijn zal de bouw last krijgen van een dalende vraag, doordat zowel het producenten- als consumentenvertrouwen sterk ...
Verder Lezen

Spanning op woningmarkt neemt komende jaren toe

De maatregelen rond stikstof kunnen niet voorkomen dat de nieuwbouw van woningen op korte termijn terugvalt. Tegelijkertijd verwacht het CBS ...
Verder Lezen

Wet die versnelde besluiten over projecten mogelijk maakt door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de ...
Verder Lezen