De overheidsdoelen voor de energietransitie zijn ambitieus en als gevolg hiervan zal de Nederlandse markt voor verwarmingsoplossingen de komende jaren verder verschuiven naar warmtepompen en duurzame systeemoplossingen. Bosch Thermotechniek anticipeert hierop met het voornemen om de productiefaciliteit in Deventer geleidelijk om te vormen tot een centrum voor duurzame systeemoplossingen en waterstoftoepassingen. Tegelijkertijd bestaat de intentie om de productie van gasketels tussen 2022 en medio 2025 te verplaatsten naar de grotere productielocaties van Bosch in Europa, om de concurrentiepositie van Bosch Thermotechniek te versterken.

De productiefaciliteit in Deventer gaat zich specialiseren in het configureren van prefab installatie-oplossingen voor nieuwbouw en verduurzamingsprojecten. Ook komt er op de locatie een nieuw, internationaal R&D testcentrum voor waterstoftoepassingen.  “Deze innovatieve oplossingen zullen de komende decennia hard nodig zijn voor de energietransitie en als innovatief bedrijf willen wij hierin een belangrijke rol vervullen’’, zegt Ruud Alberts, algemeen directeur van Bosch Thermotechniek.
De voorgenomen wijziging heeft als gevolg dat er vanaf eind 2023 circa 70 fte minder nodig zijn binnen productie, logistiek en ondersteunende functies. In afstemming met de OR en vakbonden wil Bosch Thermotechniek een gedegen oplossing vinden voor de betrokken medewerkers. Naast herplaatsing binnen de eigen organisatie wordt, gezien de enorme vraag naar technisch personeel, onder meer gedacht aan begeleiding naar ander werk in de installatiebranche.

Waterstof
In Deventer zijn in totaal ongeveer 500 mensen werkzaam. Naast de productiefaciliteit, zijn ook een internationaal R&D-centrum en de Nederlandse verkooporganisatie op de locatie gehuisvest. Deze onderdelen zijn van strategisch belang voor de thermotechniekdivisie van Bosch. De R&D-afdeling, waar onder andere warmtewisselaars (voor aardgas en waterstof), elektronica en software worden ontwikkeld, zal verder worden uitgebreid. Daarbij staan met name investeringen gepland in een nieuw R&D testcentrum voor waterstoftoepassingen voor de internationale verwarmingsmarkt. In eerste instantie gaat het hierbij om 15 fte aan nieuwe arbeidsplaatsen. Op de langere termijn worden verdere uitbreidingen voorzien.

Energietransitie
Naast waterstof is prefab een belangrijke nieuwe pijler. Tot 2030 moeten een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd die niet voorzien mogen zijn van een gasketel. Daarnaast moeten anderhalf miljoen woningen in de bestaande bouw worden verduurzaamd. Woningcorporaties en ontwikkelaars zoeken naarstig naar oplossingen en tegelijkertijd hebben installateurs en aannemers een nijpend tekort aan personeel. ‘’Het besef groeit dat we deze uitdaging alleen kunnen oplossen met kant-en-klare units die voldoen aan alle eisen en die op locatie alleen nog maar te hoeven worden aangesloten’’, aldus Alberts. Met haar internationale innovatiekracht ziet Bosch Thermotechniek kansen voor het beoogde configuratie- en innovatiecentrum. De verwachting is dat systeemoplossingen een vlucht zullen nemen. De eerste grote opdracht voor dit soort prefab systeemoplossingen is binnen en wordt momenteel opgeleverd.