De branche van bioketels kwam in 2020 tot een abrupte stop, blijkt uit het jaarverslag van de branchevereniging voor bioketelleveranciers, de NBKL. Subsidies werden voor een belangrijk deel beëindigd, net als de MIA/Vamil-regeling. De afzet van bioketels was zeer beperkt. Wel werd nog een aantal nieuwe projecten in gebruik genomen waardoor de hoeveelheid duurzame warmte uit bioketels in 2020 met circa 3-4 PJ toenam. De werkgelegenheid liep zeer sterk terug, van de circa 720 arbeidsplaatsen gingen er 400 verloren in dit crisisjaar.

De hoeveelheid duurzame biomassa in de vorm van houtpellets en houtchips die in Nederland geoogst en gebruikt wordt, blijft nog stijgen. Deze houtsnippers komen met name van milieustraten, groenaannemers e.d. Houtpellets worden geproduceerd van zaagsel en houtresten uit timmer- en meubelfabrieken.

Aanscherping emissienormen
In 2020 ging veel aandacht uit naar een mogelijke aanscherping van de emissienormen voor bioketels van 0,5 – 50 MW. De NBKL staat achter een aanscherping, mits de toegezegde subsidies ter compensatie van de meerkosten er ook komen. De Nederlandse emissienormen behoren overigens nu al tot de striktste ter wereld.

Wat zijn bioketels?
Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Daarnaast lopen er proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels. De NBKL laat weten dat de nieuwste generatie bioketels rendementen kent die oplopen tot ver boven de 90% en een hele lage uitstoot van fijnstof hebben.

Sector bioketels groeit met 15%

De sector bio-energie is het afgelopen jaar, net als in 2018, gegroeid met ongeveer 15 %. Dat blijkt uit het ...
Verder Lezen

‘Wegvallen ISDE-subsidie nieuwbouw remt toepassing bodemenergie’

Vereniging BodemenergieNL betreurt het wegvallen van subsidie voor installaties bij nieuwbouw in de vernieuwde ISDE-regeling, omdat daarmee de drempel voor ...
Verder Lezen

“Bioketels zijn beste optie voor duurzame warmte”

“Bioketels zijn nodig om van het gas af te gaan waar warmtenetten en -pompen niet passen. Er is meer subsidie ...
Verder Lezen

“Bioketels zijn nodig voor een aardgasvrije toekomst”

Er zijn meer bioketels nodig om Nederland te helpen van het gas af te komen. Dit blijkt uit een studie ...
Verder Lezen