De Gezondheidsraad waarschuwde er vandaag in de Volkskrant voor dat koolstofmonoxide al schadelijk is bij veel lagere concentraties dan tot nu toe werd aangenomen. In duizenden woningen in Nederland zou de concentratie te hoog zijn. ‘Als ook langdurige blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide van 9 of zelfs 6 ppm schadelijk is, moet dit vanzelfsprekend worden voorkomen’, laat Techniek Nederland hierop aan Installatienet weten. ‘Koolmonoxidemelders die ook lage concentraties koolmonoxide – onder de 10 ppm – detecteren kunnen daarbij helpen. Laat daarom altijd een koolmonoxidemelder plaatsen als extra beveiliging (naast regulier onderhoud).’

‘De wettelijke certificering is overigens toereikend om de risico’s van blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide te voorkomen, benadrukt de ondernemersorganisatie. ‘Als de cv-ketel door een vakbekwame monteur wordt geplaatst en volgens de fabrikantenvoorschriften wordt onderhouden, zal er geen koolmonoxide – ook geen lage concentratie – in de ruimte vrijkomen. Bij onderhoud van de cv-ketel controleert de monteur onder meer of de rookgasvoer nog optimaal is bevestigd en of er sprake is van koolmonoxide. Als dat laatste het geval is, neemt de monteur onmiddellijk maatregelen.’

Ook rookgasafvoer vervangen
‘Vrijkomen van koolmonoxide in de opstellingsruimte wordt ook voorkomen door bij vervanging van de cv-ketel óók de rookgasafvoer te vervangen’, vervolgt Techniek Nederland. ‘Dit wordt vaak ten onrechte achterwege gelaten. Zowel de cv-ketel als de rookgasafvoer kennen een technische levensduur van 12 tot 15 jaar.’
Techniek Nederland benadrukt dat vooral cv-ketels met een collectieve rookgasafvoer om extra aandacht vragen. De ondernemersorganisatie roept VvE’s op hun verantwoordelijkheid te nemen voor beheer en onderhoud van het collectieve rookgasafvoersysteem. Het opnemen hiervan in een meerjarig onderhoudsplan voorkomt gevaarlijke situaties. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de technische staat van de collectieve rookgasafvoer en op basis daarvan eventuele maatregelen te nemen. VvE’s kunnen hierbij gebruikmaken van een handreiking van de overheid.

De ondernemersorganisatie benadrukt verder dat ook het versneld vervangen van afvoerloze geisers door afvoergebonden toestellen helpt om het vrijkomen van –lage- concentraties koolmonoxide in de opstellingsruimte te voorkomen. Dit geldt ook voor het vervangen van open verbrandingstoestellen door energiezuinige, gesloten toestellen.