Rabobank verbindt zich als partner aan de vakbeurs Building Holland en wordt hoofdsponsor van de Innovation Challenge. De bank en beurs willen innovatie in de bouw-, installatie- en vastgoedsector aanjagen. Met de Rabo Innovation Award wordt aandacht gevraagd voor veelbelovende concepten. Dit jaar zijn er drie prijzen, te weten in de categorieën Digitalisering, Circulariteit en Energietransitie.

“De bouwsector staat aan de vooravond van indrukwekkende veranderingen: digitalisering, CO2-reductie, circulariteit, energiebesparing en gezonde gebouwen. Het zijn onderwerpen waarmee de sector nu al volop bezig is. Onderwerpen die vragen om innovatieve oplossingen. Met de Rabobank Innovation Challenge worden deze innovaties nog meer gestimuleerd”, aldus Richard Klein event director van Building Holland.

Verbinding tussen innovators, koplopers en snelle volgers
De jury van de Rabobank Innovation Challenge staat onder leiding van Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI). Het evenement legt de verbinding tussen innovators, koplopers en snelle volgers. De inschrijvers leveren doorgaans een grote bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken die spelen. Terpstra: “Techniek is dé enabler voor het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot, slimme mobiliteit en smart buildings. Er is zóveel mogelijk, de Rabobank Innovation Challenge maakt dat zichtbaar.”

Winnaar Innovation Award 2018
Winnaar van de Innovation Challenge in 2018 was Ibis Power uit Eindhoven. Dit bedrijf ontwikkelde PowerNEST. Dit is een architectonische oplossing voor de winning van wind- en zonne-energie voor hoogbouw (vanaf vijf verdiepingen en meer). Een extra laag op het gebouw onttrekt de pv-panelen en windmolens aan het zicht en reduceert hinderlijk geluid en trillingen. Terugblikkend bevestigt directeur Alexander Suma dat het winnen van de prijs hem de nodige aandacht heeft opgeleverd. “We hebben met dit concept meer prijzen gewonnen, maar dit is een heel belangrijke in de Nederlandse bouwwereld. De prijs heeft ons de nodige interessante contacten opgeleverd en zorgt voor een flinke uitbreiding van je netwerk.”

Stimuleren
Als partner van Building Holland sponsort Rabobank de Rabo Innovation Award. Met deze Award stimuleert Rabobank de innovatie in de gehele keten. Roel van de Bilt, directeur Real Estate Finance bij Rabobank vindt het belangrijk dat bedrijven in de bouw kunnen groeien door inzet op digitalisering en verduurzaming. Hierdoor kunnen ze betere producten en diensten realiseren, sneller en tegen lagere kosten leveren en bijdragen aan een gebouwde omgeving met een lagere milieu impact. “Het onderscheidend vermogen en het rendement van de bouwsector wordt steeds vaker bepaald door de mate waarin men in staat is te innoveren en samen te werken. Door de samenwerking met Building Holland en deze prijs willen we de bouwsector stimuleren structureel te innoveren op de gebieden circulariteit, digitalisering en energietransitie.”

Ondersteunen
Richard Klein, event director van Building Holland is een van de juryleden. “Als jury kijken wij naar een aantal aspecten. Uiteraard het vernieuwende karakter van de innovatie. Daarnaast de mogelijkheden tot verbinding. Met wie en hoe kun je je innovatie in samenwerking met andere partijen op de markt brengen? Kortom; hoe ziet het concept er in zijn geheel uit? We gaan de winnaars het komend jaar ook, daar waar mogelijk, ondersteunen. Zo kunnen we heel concreet de stappen volgen die de winnaars zetten om hun product op de markt te brengen. Het is namelijk mooi als je de Rabobank Innovation Challenge wint, maar het is zeker zo interessant om te zien of een product of concept ook daadwerkelijk aanslaat.”
Roel van de Bilt: “Rabobank stelt graag haar kennis en netwerken ter beschikking aan de genomineerden en winnaars om de mogelijkheden voor samenwerking en verbindingen te vergroten.”

Inschrijven
Inschrijven voor de Rabobank Innovation Challenge kan tot 5 maart via de website www.buildingholland.nl. Daarna maakt de jury een selectie. Bedrijven die genomineerd worden krijgen een plek op de Innovation Boulevard. De prijsuitreiking van de Award vindt plaats op woensdag 10 april op Building Holland 2019.