Remeha gelooft in waterstof als energiedrager en laat die op de zojuist geopend VSK-vakbeurs in Utrecht zien. De verwarmingsfabrikant ontwikkelde een hr-ketel die volledig op waterstof werkt en zowel bestaande als nieuwe woningen, maar ook utiliteitsgebouwen duurzaam kan verwarmen. Waterstof stoot bij omzetting naar warmte en/of elektriciteit geen CO2 uit.

Waterstof wordt al langere tijd op grote schaal in de industrie gebruikt. Het is dus geen nieuwe ontwikkeling, maar wel één die nieuwe kansen biedt in de gebouwde omgeving, aldus Remeha. Bijvoorbeeld voor verwarming en warmwatervoorziening in woningen en utiliteitsgebouwen. Ook kan waterstof door middel van warmtekrachtkoppeling met bijvoorbeeld een brandstofcel worden omgezet in warmte en elektriciteit. Een ketel of wkk op waterstof wordt dan simpelweg geïnstalleerd op de plaats van de oude gasketel.
Met name in de bestaande bouw zijn de kansen groot, omdat vergaande renovaties daar zeer kostbaar en soms onmogelijk zijn. Maar ook in specifieke, binnenstedelijke of op afgelegen locaties vormen all-electric oplossingen niet altijd een praktisch alternatief. Terwijl het voor de distributie van waterstofgas mogelijk is om, na enkele praktische aanpassingen, de bestaande aardgasinfrastructuur te gebruiken.

Nieuwe mogelijkheden
Remeha toont de bezoekers van VSK 2020 dat waterstof haalbaar en toepasbaar is. De fabrikant en leverancier van verwarmingsoplossingen zet daarmee in op de toekomstige mogelijkheden met waterstof. Remeha gelooft in deze energiedrager, ook al is er het besef dat waterstof nu nog niet op grote schaal kan worden toegepast. Remeha ontwikkelde een hr-ketel die volledig op waterstof werkt en zowel bestaande als nieuwe woningen, maar ook utiliteitsgebouwen duurzaam kan verwarmen. Remeha heeft daarnaast haar conventionele hr-ketels gecertificeerd voor 20% bijmenging van waterstof. De ketels uit de Avanta-, Calenta- en Tzerra-serie zijn geschikt om te draaien op aardgas met 20% bijmenging van waterstof.
Via verschillende pilotprojecten, zoals het verwarmen van een appartementencomplex in Rozenburg met 100% waterstof, zet Remeha ook de eerste stappen naar een grootschaliger toepassing met waterstof. Bovendien werkt Remeha, onder meer met zusterbedrijven binnen de BDR Thermea groep, aan de verdere ontwikkeling van de brandstofceltechnologie, waarmee waterstof is om te zetten in warmte én elektriciteit.

Promotie van waterstof
Om ook het grote publiek te informeren over de mogelijkheden van waterstof als energiedrager, maakt Remeha onderdeel uit van Missie H2. Dit is een coalitie van zes Nederlandse bedrijven die geloven in de potentie en kracht van waterstof. Vanuit die overtuiging sponsort dit consortium Team NL tijdens de Olympische Spelen in Japan, later dit jaar. Mede vanuit die strategie zal Remeha tijdens de VSK 2020 ook op haar stand aandacht besteden aan waterstof en de perspectieven die de gasvormige energiedrager met zich meebrengt.

Mix van maatregelen
Remeha is van mening dat onze energievoorziening uiteindelijk zal bestaat uit een mix waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. De ketelfabrikant sluit daarom geen technologieën uit. Ze gelooft in het samen laten werken van meerdere energiedragers, waardoor Remeha ook aan innovaties voor meerdere technologieën zal blijven werken. Met al die verschillende energiedragers, zoals duurzame gassen, elektriciteit en warmtenetten, is het mogelijk om iedereen haalbare en betaalbare oplossingen aan te bieden. De oplossing is elke keer afhankelijk van de specifieke woning of het specifieke gebouw. Gecombineerd gebruik biedt de beste kansen en is een realistische aanpak bij de betaalbare verduurzaming en dus het terugdringen van CO2-uitstoot in Nederland.

Op onze nieuwsbrief abonneren