Het Gebruikersplatform Bodemenergie reikt op 28 november a.s. voor de vijfde keer de WKO Duurzaamheid Award uit. De onderscheiding gaat naar een eindgebruiker of beheerder van een wko-systeem die op een excellente wijze zijn of haar systeem beheert. Daarnaast zorgt deze eindgebruiker voor kennisoverdracht en helpt hij of zij andere eindgebruikers bij het vergaren van informatie over deze systemen. Van de in totaal 12 kandidaten die zijn voorgedragen, heeft de jury inmiddels vijf beste eindgebruikers genomineerd.

De winnaar van de WKO Duurzaamheid Award 2019 wordt bekend gemaakt tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie in het hoofdkantoor van a.s.r. te Utrecht. Dit jaar zal Lot van Hooijdonk, wethouder in de gemeente Utrecht en fervent voorstander van verduurzaming, de prijs uitreiken.

Uiteenlopende genomineerden
De vijf genomineerden zijn afkomstig van uiteenlopende organisaties en bedrijven. In willekeurige zijn dit:

  • Hajo Feeringa, beheerder Technische Installaties bij Provincie Drenthe.
  • Gerrit Engberts, hoofd beheer en onderhoud bij Rijksmuseum te Amsterdam.
  • Adri Meijdam, beheerder WKO, Corporate communicatie specialist Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij a.s.r te Utrecht.
  • Marco Strooker, domeinbeheerder vastgoed bij gemeente Alphen a/d Rijn.
  • Leon Dukker, mede-eigenaar van rozenkwekerij Porta Nova.

Vakinhoudelijke parellelsessies
Behalve de prijsuitreiking wordt er tijdens het symposium aandacht besteed aan het belang van duurzame en goed presterende bodemenergiesystemen. Dit gebeurt in drie parallelsessies; elke sessie heeft een specifiek thema, zoals Innovatie in Bodemenergie, beheer en onderhoud van WKO-systemen en optimalisatie van WKO-systemen.

Op onze nieuwsbrief abonneren