Met de Hydraloop is Nederland een interessante innovatie rijker. Het systeem recyclet douche- en badwater en daar profiteren zowel het milieu als de consument van. Bovendien heeft het bedrijf van Arthur Valkieser de grijswaterinstallatie in een aantrekkelijke verpakking gegoten en neemt het systeem nauwelijks ruimte in.

Iedere dag gebruiken we gemiddeld 133 liter drinkwater per persoon, voor douche en toilet, wasmachine, tuin en keuken. De komende 10 jaar zal de Nederlandse bevolking met één miljoen mensen groeien. Dan hebben we dus nog eens 133 miljoen liter water extra nodig – per dag.

Hete zomers

Ondertussen kampen we al met waterschaarste. En dat heeft alles te maken met het feit dat we steeds vaker te maken krijgen met hete zomers. Zo zal iedereen zich nog wel de warme maanden van 2019 herinneren. Er waren drie extreem warme perioden: eind juni, eind juli en eind augustus. Tijdens de hitte in juli werd de hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen in Nederland waargenomen: 40,7 °C in Gilze Rijen op 25 juli. Met een gemiddelde temperatuur van 18,4 °C was ook augustus ruim warmer dan normaal (17,5 °C), waarbij het in de laatste week extreem warm was met een record-late landelijke Hittegolf.

Watervoorraad

Het KNMI was niet verbaasd. Onderzoeker Sybren Drijfhout schreef in 2018 al in het vaktijdschrift Nature Communications dat ons waarschijnlijk vier extra hete zomers stonden te wachten. Met de opwarming van de aarde zullen we daar vaker mee te maken krijgen. En dan komt natuurlijk de vraag aan de orde: hoe stellen we onze watervoorraad veilig?

Frisse blik

De Hydraloop zou, bij massaal gebruik, een belangrijke bijdrage kunnen leveren, aldus CEO Valkieser. De enthousiaste uitvinder was in zijn vorige leven actief in de mediawereld en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Valkieser kon naar eigen zeggen met een frisse blik kijken naar het probleem, waarbij hij niet alleen oog had voor de technische uitdagingen, maar ook voor het esthetische element. “Ik vroeg me af waarom oplossingen om water te recyclen nauwelijks aansloegen. Volgens mij zijn er verschillende redenen aan te wijzen.”

Onpraktisch

Hij somt ze op: “Ten eerste hadden de bestaande oplossingen een groot vloeroppervlak nodig, wat in veel woningen problemen opleverde. Ten tweede maakten ze veelal gebruik van filters en membranen om het water te zuiveren. Die raken verstopt, in de praktijk hebben dergelijke systemen veel onderhoud nodig. Ten derde liep je al snel tegen de hoge kosten aan. Ten vierde was de vormgeving vaak onaantrekkelijk, ook niet echt een stimulans en tot slot was er geen gevoel van urgentie.”

Weloverwogen keuzes

Valkieser ontwikkelde een systeem dat in zijn behuizing slechts 0,27 m2 aan vloeroppervlakte inneemt. “Met de Hydraloop vangen we alleen het douche- en badwater op en niet water dat gebruikt wordt in de keuken en voor de toiletspoeling.” De reden ligt voor de hand: “keuken- en toiletwater zijn zwaarder verontreinigd. Als je dat wilt gaan recyclen heb je fors meer techniek nodig, dat werkt prijsopdrijvend.”

Procedé

Het opgevangen water wordt ontdaan van alle verontreiniging. Dat gaat in zes stappen. Door Sedimentation zinken de zwaardere deeltjes naar de bodem, waar ze worden verwijderd en door Floatation zweven de lichtere deeltjes naar boven, en worden afgeskimmed.
Met Dissolved Air Floatation worden luchtbelletjes geïnjecteerd in het vuile water, waar zich vuildeeltjes aan gaan hechten. Die stijgen naar de oppervlakte en worden weggespoeld. Via Foam Fractionation schuimen de zeepresten maar ook al het overige vuil er uit. De Aerobic Bioreactor breekt in een zuurstofrijke omgeving de vuildeeltjes af. Tot slot wordt met behulp van een UV-lamp het gereinigde water gedesinfecteerd, waarna het klaar is voor gebruik en wordt opgeslagen. Het gehele procedé neemt ongeveer 5 uur in beslag.

Standaard

Na de reinigingsbeurt is het water te gebruiken voor de wasmachine, toiletspoeling, zwembad of om de tuin te irrigeren. Het oogt helder. “We voldoen aan de nieuwe Europese standaard, die binnenkort gepubliceerd wordt, en zijn in het allerlaatste stadium van de Amerikaanse NSF 350 certificering.” Niet geheel toevallig, de ondernemer ziet grote mogelijkheden in de VS.

Warmte

De Hydraloop maakt daarnaast ook slim gebruik van de aanwezige warmte in het vuile water. “Het douchewater heeft een temperatuur rond de 31°C. Die warmte wordt deels via radiatie afgegeven aan de omgeving door de Hydraloop. Daarnaast gebruikt de wasmachine gerecycled water van 21 graden. Normaliter moet dat worden opgekrikt van een temperatuur tussen de 8 en 14°C tot bijvoorbeeld 40°C. Met de voorverwarming hoef je maar een kleinere afstand te overbruggen.”

Energiebesparing

Met de Hydraloop bespaart een doorsnee gezin op zijn energiekosten, rekent Valkieser voor. “Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 6700 kWh op jaarbasis aan primaire energie. Door de Hydraloop gaat dat met 600 kWh omlaag. Het systeem zelf gebruikt ongeveer 200 kWh, dus op jaarbasis bespaar je ongeveer 400 kWh.”

Terugverdientijd

Met goed en deskundig onderhoud kan een gemiddelde Hydraloop zeker 20 jaar mee, zegt Valkieser. De terugverdientijd bedraagt ongeveer 15 jaar. “Maar dat is met de huidige watertarieven in Nederland. Je kan je natuurlijk voorstellen dat die omhoog zullen gaan, naarmate er vaker schaarste dreigt.” 