De NVKL Koeltrofee 2020 is dit jaar uitgereikt aan Wagenaar Koeltechniek. Het koeltechnische bedrijf ontving de wisselprijs uit handen van oud-schaatser Erben Wennemars onder toeziend oog van jury en belangstellenden op de VSK-beurs. NVKL, de brancheorganisatie voor koudetechniek en klimaatbeheersing, reikt deze prijs elke twee jaar uit aan een bedrijf dat een innovatie in de koude- en/of klimaattechniek heeft gerealiseerd. Innovaties die kans maken op toekenning van de Trofee moeten in de praktijk toepasbaar zijn en tot succesvolle resultaten leiden in technische, economische en/of maatschappelijke zin.

Er waren in totaal veertien inschrijvingen, die uiteenliepen van product- tot dienstinnovaties en van technische tot organisatorische innovaties. De winnaar onderzocht de interactie tussen een warmtepomp met het te drogen agrarische product op basis van data-analyse. Door dit onderzoek kan de warmtepomp optimaal gebruikt worden met de nodige energiebesparingen tot gevolg.

Innovatief en onderscheidend
Uit de veertien kanshebbers waren drie finalisten genomineerd. Naast Wagenaar Koeltechniek maakten Air@Work en Menerga Klimaattechnologie kans op de innovatieprijs. De toepassingsgebieden waren dit jaar divers. Waar de ene innovatie gericht was op klimaatbeheersing, ging het bij de andere om pure koudetechniek en koudeopwekking met een turbocompressor. Het bedrijf Air@Work ontwierp een duurzaam en efficiënt luchtbehandelingssysteem dat zorgt voor verse luchttoevoer, gefilterd met een gesloten elektrostatische filter, die ook de ultrafijne, nanodeeltjes afvangt. Menerga Klimaattechnologie deed mee met de enige koelmachine die kraanwater als koudemiddel gebruikt.

Warmtepomp-optimalisatie voor drogen van agrarisch product
Sjors Wagenaar van Wagenaar Koeltechniek onderzocht tijdens zijn Master Energy en Process Technology hoe het drogen van agrarische producten efficiënter kan. Nu verspillen agrarisch ondernemers namelijk jaarlijks duizenden euro’s aan energie en productuitval. Dit kan opgelost worden door de inzet van een warmtepomp en data. Door wetenschappelijk onderzoek en metingen ontwikkelde Wagenaar wiskundige modellen waarmee zogenoemde ‘droogrecepten’ ontstaan. Zo kon hij de hoeveelheid, vochtinhoud en vocht-evenwichtscondities van het product vaststellen. Op basis van deze gegevens kon hij het ontwerp van de warmtepomp-drooginstallatie met natuurlijk koudemiddel bepalen. De energiebesparing ten opzichte van warmeluchtsystemen loopt daarmee op tot meer dan 50% en directe CO2-uitstoot wordt zo voorkomen.

Niet nieuw, maar nog weinig toegepast
Volgens de jury is het drogen met een warmtepomp zeker niet nieuw, maar nog weinig toegepast. Daarnaast onderscheidt deze innovatie zich door de interactie met het te drogen product te onderzoeken, waardoor de warmtepomp optimaal gebruikt kan worden. Inmiddels heeft Wagenaar Koeltechniek de eerste test-droogkamer gerealiseerd waar de COP (verbruik) van de warmtepomp wordt geoptimaliseerd. De aankomende tijd koppelt Wagenaar de proces-data terug naar de wiskundige modellen om de nauwkeurigheid ervan te verhogen.

Op onze nieuwsbrief abonneren